19 maj 2009

Explosiv digital uppgång i Storbritannien

Ny statistik från den brittiska skivindustrins branschförening BPI visar att den digitala marknaden i landet ökade kraftigt under 2008.

När CD-försäljningen minskar hoppas musikindustrin att den digitala marknaden ska göra det slutliga lyft som förutspåtts i ett antal år. Möjligen upplevde Storbritannien den explosionen under 2008. När BPI, den brittiska skivindustrins branschförening, i veckan släppte den 30:e utgåvan av "BPI Statistical handbook" visar en serie siffror att uppgången är kraftig. Några nyckelsiffror:

– 10 % av den brittiska befolkningen köpte någon form av digital musik under 2008. 2007 var motsvarande siffra 5%.

– För första gången såldes över 10 miljoner digitala album, en uppgång med hela 65% från 2007.

– Den digitala marknaden står nu för 10% av den brittiska skivindustrins omsättning, upp från 6% året innan.

– För första gången har album sålt i fler än 100 000 digitala exemplar. Tre album nådde den nivån: Coldplays Viva La Vida, Kings of Leon's Only By Night respektive Duffys Rockferry.

– På singelmarknaden står nu den digitala försäljningen för 95%, vilket motsvarar 110 miljoner sålda spår – i sig en ökning med 42% sedan 2007.

Geoff Taylor på BPI säger till tidningen Musicweek:

– Den snabba ökningen av den digitala markanden är ett tydligt bevis på att de brittiska skivbolagen har sina affärsmodeller på plats. Det imponerande faktumet att en tiondel av intäkterna är digitala visar att skivbolagen är ledande i nöjesindustrin i att leverera digital service.

BPI:s statistik visar också att åldersgruppen 20-29 är de vanligaste konsumenterna på den digitala marknaden. Gruppen står för strax under hälften, 43,9%, av den totala försäljningen.

Lars Nylin