17 april 2009

Fällande dom mot Pirate Bay

Klockan 11.00 idag meddelade Stockholms tingsrätt sin dom i det uppmärksammade målet mot de fyra huvudansvariga bakom fildelningssajten The Pirate Bay. De åtalade – Hans Fredrik Neij, Gottfrid Svartholm Warg, Peter Sunde och Carl Lundström – dömdes till fängelse i ett år samt till att betala 30 miljoner kronor i skadestånd för brott mot upphovsrättslagen.
Rätten var enig i sitt beslut.

I sina domskäl skriver tingsrätten att straffet har bestämts med hänsyn till att de åtalades medhjälp inneburit ett omfattande tillgängliggörande av andras rättigheter och med hänsyn tagen till att verksamheten bedrivits kommersiellt och i en organiserad form.
Ludvig Werner, ordförande för skivbolagens organisation IFPI, säger i en första kommentar till MI:
– Det här naturligtvis en extremt positiv dom för alla kreatörer oavsett om dom är privatpersoner som skapar upphovsrättsskyddat material eller representerar sådana kreatörer. Det som dessutom känns relevant är att domstolen bedömt att brottet är så allvarligt att alla fyra åtalade döms till fängelse.
– Domstolen har kommit fram till ett tydligt domslut, vilket är att människor och företag som är engagerade i den kreativa sektorn har den grundläggande rättigheten att få ersättning för sitt arbete och att skyddas från de upphovsrättsinstrång som Pirate Bay begår.
– Domen mot Pirate Bay-grundarna är inte bara positiv för musik- och filmbranschen, utan också för alla de producenter och entreprenörer som försöker skapa fungerande legala online-tjänster som baserar sig på en sann respekt för upphovsrätten. Domstolen har också förstått att en fällande dom i sig inte är tillräcklig, och om kreatörers rättigheter ska bli ordentligt skyddade krävs ett avskräckande straff som reflekterar allvaret i brottet.

Stockholms Tingsrätt bedömer att alla de fyra åtalade har samarbetat för driften och vidareutvecklingen av The Pirate Bay, samt haft kännedom om att upphovsrättsligt skyddat material fildelades. I och med detta har de gjort sig skyldiga till medhjälp till brott.
Specifikt handlar målet om olaglig fildelning av ett mindre antal låtar, filmer och dataspel, men domen förväntas få desto större principiell betydelse.
Advokat Jonas Nilsson, som försvarar en av de åtalade som för närvarande befinner i Thailand, säger till TT att han ska överklaga domen så fort som möjligt, både när det gäller skuld- och ersättningsfrågan.

Claes Olson / Lars Nylin

Läs IFPI:s pressmeddelande om domen >>

Andra media om domen:
SR.se
DN.se
SVD.se
GP.se
Sydsvenskan.se