18 februari 2009

Trigger – samlar äntligen svensk musikbransch på hemmaplan

I samband med årets stora musikfestival Peace & Love i Borlänge 25-27 juni kommer den första upplagan av en ny årligt återkommande och internationellt präglad kreativ konferens för svensk musikindustri att arrangeras. Bakom Trigger Creative Conference ligger musikprojektet BoomTown, som är initiativtagare och huvudman i samarbete med Peace & Love.

På den internationella musikkartan har det länge varit ett känt faktum att Sverige – i motsats till såväl våra närmaste grannländer som i flera betydligt mindre framgångsrika musikländer – inte har haft någon årligen återkommande musikmässa

Sedan den huvudsakligen exportinriktade mässan Access All Areas arrangerades av Export Music Sweden i Stockholm 2003-2005 har det överhuvudtaget inte funnits någon fast mötesplats eller plattform för seminarier, diskussioner och kreativa möten inom svensk musikbransch.

– Jag har hört det hur många gånger som helst. Det finns ett skrikande behov i landet av en kreativ och strategisk mötesplats för att diskutera gemensamma framtidsfrågor, träffas, mingla och ha egna möten, berättar Åsa Kers, projektledare för Trigger Creative Conference.

Syftet med Trigger är att möta behovet och skapa en nationell årligen återkommande arena. Där branschen ska sätta dagordningen och färdriktningen inför framtiden.

– Det finns en enorm utvecklingspotential i branschen, om vi bara har förmågan och förnuftet att förvalta och utveckla på rätt sätt. Så kan det bidra till både tillväxt och utveckling av det "kulturella näringslivet".

Tillsammans med eventkoordinator Niklas Wass arbetar Åsa Kers just nu med att sammanfoga det omfattande programmet. Trigger pågår flera dagar i samband med Peace & Love-festivalen och rymmer flera föreläsningar, seminarier, paneldebatter och workshops både om hur branschen ser ut idag och hur den kan komma att förändras i framtiden. Man kommer att bjuda in både svenska och internationella trendanalytiker och opinionsbildare för att stimulera debatter och söka kreativa lösningar.

Målsättningen är också att bilda olika kluster för att kunna utveckla samarbeten mellan olika aktörer från musikbranschen gentemot övrigt näringsliv.

– Trigger är en konferens vars syfte är att få kreativitet, kultur, media, näring, teknik, utbildning, politiker, beslutsfattare och offentlig sektor att närma sig varandra och få både större nytta och förståelse av varandra.

– Kan alla aktörer inom svensk musikindustri samverka för framtiden via en och samma konferens så är en ny plattform och kontaktbas för Sveriges musikindustri i världen etablerad. Vi vill att Trigger ska bli en av de ledande konferenserna internationellt, jämte andra liknande nordiska arrangemang som norska By:Larm, finska Musik & Media samt danska Spot och de större forum som finns runt om i världen, till exempel MusExpo, In The City, MIDEMnet, PopKomm, CMJ och London Calling, summerar Åsa Kers.

BoomTown, som har Borlänge kommun som huvudman och delfinansieras av EU samt andra externa finansiärer, är ett långsiktigt musikprojekt och arbetar med näringslivsutveckling, utbildning och nätverksbyggande. Målet är att skapa ett kreativt centrum kan bidra till branschens utveckling både i Sverige och utomlands.

I Borlänge driver BoomTown sedan ett par år tillbaka två unika högskoleutbildningar: BoomTown Music Education (pop- och rockmusik på musikhögskolenivå) och Kreativ ljusdesign (ljusteknikerutbildning för scen och event).

I år har man även startat en högskolekurs för musikentreprenörer och förberedelserna inför kommande högskolekurser i både live/PA-ljudteknik och dans är långt framskridna.

Lokalt arbetar BoomTown även aktivt med att bygga upp ett nätverk mellan bl.a studieförbund, arrangörer, studioinnehavare och spelställen. Nätverksarbetet förenklar kopplingar mellan näringsliv och utbildningssektor och det blir lättare att organisera konserter, inspelningar, festivaler och föreningsverksamheter.

Delvis fungerar BoomTown som en slags paraplyorganisation. Det senaste året har BoomTown fördjupat sina kontakter med musikbranschens aktörer på riksnivå och med sommarens Trigger Creative Conference tar man nu nästa steg i sitt arbete med att stärka musikbranschens utveckling.
Claes Olson