23 januari 2009

Musik & Eventarrangörskap blir kvar

Som MI tidigare skrivit hotades KY-utbildningen Musik & Eventarrangörskap av nedläggning – ett beslut som resulterade i ett upprop. Nu står det klart att Musik & Eventarrangörskap blir kvar.

Det upprop som bland andra Håkan Hillerström och Martin Dahlberg drog igång via protestlistor samt via Facebook för att påvisa för KY-myndigheten att den borde satsa på upplevelseindustrin kan sänka sina röster. För nu är det klart att KY Musik & Eventarrangörskap i Nyköping kommer att få fortsätta med sin verksamhet. Det var ett av resultaten då Regeringen nyligen lade fram ett förslag på ökad satsning på KY-utbildningar.

– Vi vill rikta ett särskilt tack till alla de som aktivt bidragit till myndighetens senkomna tilläggsbeslut. En stark opinion från musik och eventindustrins företrädare i bland annat ett upprop med 292 underskrifter i en namninsamling samt en Facebook grupp med i skrivandets stund 613 medlemmar påvisar det självklara behovet av utbildningen, hälsar företrädare för utbildningen via utbildningens hemsida.
Håkan Durmér