21 januari 2009

De positiva tendenserna för den digitala musiken under 2008

95 procent av all nedladdad musik är illegalt nedladdad. Det hävdar IFPI Digital Music Report. Samtidigt växer de lagliga digitala plattformarnas betydelse för musikindustrin. Under 2008 stod den digitala musiken för 20 procent av den totala musikförsäljningen. Nu hoppas IFPI att 2009 ska bli året då musikindustrin och Internetleverantörerna börjar samarbete på allvar.

Även om konstaterandet att 95 procent av all nedladdad musik är illegalt nedladdad är nedslående pekar den nya rapporten IFPI Digital Music Report även på en hel del positiva tendenser. För sjätte året i rad växer intäkterna från den digitala musiken. Under 2008 växte de med uppskattningsvis 25 procent, vilket innebar en total intäkt på 3,7 miljarder dollar. Dessutom steg den digitala musikens andel av de totala intäkterna från inspelad musik från 15 till 20 procent under det senaste året.

IFPI Digital Music Report pekar på nya tjänster och nya samarbeten som en nyckelfaktor bakom uppgången. Licensiering av musik till nya plattformer nämns som en av de största nyheterna under 2008. Nokias Comes With Music, SonyEricssons PlayNow Plus och den danska internetleverantören TDC:s PLAY framhålls som tre lyckade samarbeten mellan branschen och utomstående aktörer. Just denna typ av samarbeten tror IFPI kommer få en allt större betydelse för musikbranschen i framtiden.

Även framväxandet av allt fler reklamfinansierade streamingtjänster som MySpace Music och Spotify spås bli en allt viktigare affärsmodell för musikindustrin. Men det är inte bara de nya tjänsterna som vinner mark. Rapporten pekar även på att det går allt bättre för downloadbutiker som Amazon och iTunes.

Ytterligare en ny affärsmodell som IFPI:s rapport framhåller som allt viktigare är licensierandet av musik till exempelvis spel som ”Guitar Hero”.

Men trots nya affärsmodeller och en ökad ekonomisk betydelse för digital musik påpekar rapporten att en situation där 95 procent av musiken är illegalt nedladdad inte är någon sund situation. Enligt rapporten är det framför allt den lokala repertoaren som fått ta stryk.

Spanien och Frankrike framhålls som exempel där det blivit allt svårare för de nationella artisterna att hävda sig. I Spanien återfanns exempelvis endast en lokal artist bland de 50 mest sålda albumen under perioden januari till november 2008.

För att komma till bukt med problemen hoppas IFPI på att 2009 ska bli året då musikindustrin på allvar börjar samarbeta med Internetleverantörerna för att få Internetanvändarna att sluta ladda ner illegal musik.

Siffror från Storbritannien visar att mer än 70 procent av Internetanvändarna skulle sluta ladda ner illegalt om de fick en varning från sin leverantör. Med ökat samarbete och ny lagstiftning hoppas IFPI på att den typen av varningar ska bli mycket vanligare under 2009.
Håkan Durmér

Länk:
Ladda ner rapporten