7 december 2008

Hearing om upphovsrätt i riksdagshuset

Med anledning av riksdagsbehandlingen av EU:s så kallade civilrättsliga sanktionsdirektiv mot intrång i upphovsrätten anordnade folkpartiet igår eftermiddag en hearing i Riksdagshusets andrakammalsal.

På agendan stod den tekniska utvecklingens ökade möjligheter att byta information och digitalt material över Internet, med särskilt fokus på fildelningens betydelse för skapande och dynamik samt möjligheterna att hävda upphovsrätten. På programmet stod ett panelsamtal med bl.a Alexander Bard, Eva Dahlgren, Pär Strömbäck från dataspelsbranschen och Bahnhofs vd Jon Karlung.

Efter att Karin Pilsäter och Camilla Lindberg från folkpartiet hälsat de mer än 200 nyfikna åhörarna välkomna inleddes eftermiddagen med en presentation av Mattias Ganslandt, associate professor of Economics vid Centre for European Law and Economics. Han började med att konstatera att en ersättningsfri fildelningsmodell på Internet kan fungera utmärkt i vissa situationer, men inte fungerar alls i andra sammanhang. Med tydliga räkneexempel punkterade han myterna om att upphovsrätten idag skulle vara ett föråldrat och irrelevant begrepp.

– Jag ställer inte alls upp på myten om att det inte behövs någon upphovsrätt för ”den nya generationen”, utan ställer mig oerhört skeptisk.

– Det är de som platt lägger sig på rygg för tekniken som har föråldrade tankegångar, konstaterade Eva Dahlgren. Det känns egentligen fullkomligt absurt att behöva sitt här och försvara en folkrättslig princip. Våra folkvalda i landet borde ha varit på barrikaderna och tagit den här striden för länge sen, men det har de inte.

– Det finns inget romantiskt skimmer över de så kallade piraterna, de är tjuvar. Och hela den här diskussionen förpassar faktiskt mig och mina kollegor till rollen som någon slags hovnarrar…

Internetaktivisten Erik Josefsson (v) ifrågasatte inte bara själva upphovsrätten, utan äganderätten över hela taget. Han menade att man kan skapa musik och annan kultur ändå.

– Att själva skapandet inte behöver någon upphovsrätt stämmer säkert, men upphovsrätten krävs för att man som kreatör ska kunna livnära sig på det, kontrade dataspelsbranschens representant Pär Strömbäck. Alla kan ju inte bli internetaktivister!

– Sverige ligger i strykklass när det gäller att försvara upphovsrätten på Internet! Hävdade Strömbäck och fick medhåll.

– För bara några år sedan var Sverige ett av världens tre största musikländer. Nu har det istället blivit piratkopieringens förlovade land, konstaterade Alexander Bard.

– Priset vi idag betalar för piratkopieringen är att vi inte hörs längre på samma sätt. Och nästa generation kommer överhuvudtaget inte att få en röst om det inte händer något. Vill vi att Sverige ska vara med i matchen i framtiden, så måste vi ha en fungerande upphovsrätt. Det är vi människor som tillsammans bestämmer vad Internet ska bli och det är våra gemensamma lagar som ska gälla!

Kulturutskottets vice ordförande Cecilia Wikström betonade att upphovsrätten är en grundläggande rättighet. Hon instämde i det absurda i att Sverige tillsammans med Luxemburg fortfarande inte implementerat de nya lagdirektiven, vilket gett oss en negativ särbehandling.

I publiken fanns även representanter för Filminstitutet, bokförläggare och Piratpartiet. Diskussionens vågor gick höga och stämningen var hela tiden starkt engagerad på alla håll.

– Det här är ingen teknisk fråga utan det handlar om moral, fastslog Filminstitutets ordförande Håkan Tidlund.

– Inom filmbranschen är vi upprörda över att man från politikerhåll inte har visat att man uppskattar våra svenska filmskapares värden, berättade Cissi Elwin, vd för Filminstitutet.

Med lysande retorik fick Alexander Bard, Pär Strömbäck och Eva Dahlgren så småningom motståndarsidan att vika sig och brisera på punkt efter punkt. Panelens bloggare Johanna Nylander framstod med sina naiva inlägg snart som panelens motsvarighet till den skrattframkallande bloggaren i SVT:s humorserie Morgonsoffan och slags kulmen nåddes när Pär Hägglund från SAMI ställde en välformulerad fråga till Erik Johansson, på vilken denne inte ens lyckades komma i närheten av en antydan till svar, utan istället svävade ut i minnen från sin egen tid som musiker och hur kränkt han hade känt sig när han insett av kvällspressens nöjesredaktioner på 80-talet hade varit betydligt mer intresserade av Michael Jacksons husdjur än av hans eget band Trio Lligo.

Erik Johansson och Johanna Nylander menade att det bara är de stora skivbolagen som kommer att tjäna på att få ”leka polis” om de nu aktuella förändringarna av upphovsrättslagen genomförs.

– Jag är så trött på att höra allt snack om ”den mäktiga skivindustrin”, kontrade Bard. Det finns ju knappt någon skivindustri kvar i landet längre! De senaste åren har skivbolagen bara fått ägna sig åt att säga upp anställda och säga upp artistavtal.

– Däremot så har vi fått en väldigt expansiv och växande piratindustri!

– Jag hoppas verkligen att anarkin på nätet får ett slut snart, sa Eva Dahlgren i sitt slutanförande. Och jag hoppas att människor i framtiden kommer att vara villiga att betalat för svensk kultur, för annars kommer den att dö.
Claes Olson

På bilden från vänster:
Alexander Bard, Eva Dahlgren och Pär Strömbäck.