2 december 2008

MP3 – det snabbast växande musikformatet någonsin

En engelsk studie visar att det sålts 32,1 miljoner MP3-spelare på den brittiska marknanden under de senaste tolv månaderna. Under samma period har det sålts åtta miljoner CD-spelare. På marknaden för MP3-spelare står mobiltelefonerna för 75 procent.

Det är Entertainment Retailers Association (ERA) i England som undersökt försäljningen av musikspelare på den brittiska marknaden under de 12 senaste månaderna. Det faktum att det för närvarande säljs fem gånger så många MP3-spelare som CD-spelare har fått ERA att dra slutsatsen att slutgiltiga formatskiftet från CD till MP3 nu har inträffat.

– Aldrig förr i musikindustrins historia har vi sett att ett format skjutit iväg på det här sättet. Det råder ingen som helst tvivel på att MP3 är det snabbast växande musikformatet någonsin. Det växer snabbare än vinyl, kassett och CD gjorde, säger Russel Coultart på ERA.

Att 75 procent av alla sålda MP3-spelarna på den brittiska marknaden för närvarande utgörs av mobiltelefoner är ingen större sensation, med tanke på att merparten av alla nya mobiltelefoner som tas fram just nu är musikmobiler på ett eller annat sätt.

Då är det mer intressant att de 25 procent av försäljningen som härrör från rena MP3-spelare ganska exakt motsvarar den totala försäljningen av CD-spelare på den brittiska marknaden under det senaste året.
Håkan Durmér