30 november 2008

Fel av Expressen om grammisnominering

En artikel i Expressen om att Petters nominering till Grammis skulle strida mot reglerna var helt felaktig. Utifrån bristande research byggde Expressen sin artikel på ett antagande om att Petter skulle ha blivit nominerad av grammisjuryn för sitt förra album God Damn It från 2007, när han helt korrekt nominerats för sitt kommande album X.

Den nya skivan släpps av Universal Music 3 december. Helt i enlighet med Grammis regler kan ett album nomineras i förväg om det kommer att ges ut under året och Grammis-juryn får möjlighet att ta del av verket i förväg.

Detta framgår tydligt av de regler för nominering till Grammis som finns på arrangerande IFPI:s hemsida www.ifpi.se och lyder ”Produktionen skall för första gången ha utgivits i Sverige från den 17 november 2007 och framåt. Sista anmälningsdag för produktioner är den 3 november 2008.”.

I sin artikel, som publicerades utan att Expressens redaktionen försökt kontrollera uppgifterna hos vare sig någon som arbetar med nomineringsprocessen eller IFPI:s informationsansvariga, citerade kvällstidningen Grammis gamla regler från 2006.

– Här bjuder man på tung journalistik, kommenterar Petter själv det inträffade.
Claes Olson