8 november 2008

081108

Musikförläggarnas Hederspris 2008
Musikförläggarnas Hederspris är en utmärkelse som ges till enskilda eller grupper vars insatser, av kreativ eller administrativ natur, tjänat svenskt musikliv som extraordinär inspirationskälla. För årets vinnare, klicka här >>