6 november 2008

Equal Dreams expanderar – finns nu på svenska

Equal Dreams är en plattform varifrån artister och skivbolag kan sälja sin musik. Tjänsten lanserade på engelska 1 augusti. Sedan dess har en finskspråkig version dykt upp och i tredje expansionsstadiet har nu även en svensk och en tysk version öppnats.

Till skillnad mot för andra downloadaffärer anser sig Equal Dream mer fungera som en musikmarknad på nätet. Vilken artist eller vilket independentbolag som helst kan kostnadsfritt lägga upp sin musik till försäljning via Equal Dreams – all musik säljs som DRM-fria filer i antingen MP3- eller FLAC-format. Dessutom bestämmer säljaren själv priset på sin musik.

I en värld där det dyker upp allt fler möjligheter att köpa och sälja downloads är det inte bara den individuella prissättningen som skiljer Equal Dreams från många av konkurrenterna, även de två funktionerna Equal Share och Equal Amnesty sticker ut från de vanliga mallarna.

Med Equal Share skapas möjligheten för artister och fans att tillsammans finansiera kommande inspelningar. De konsumenter som väljer att donera pengar till kommande inspelningar får ladda ner musiken gratis när den är klar och erhåller även en viss del av försäljningsvinsten.

Equal Aid är en funktion som ger artisterna möjlighet att stödja välgörenhet genom att skänka en del av försäljningsvinsten till välgörenhetsorganisationer så som Amnesty International, Finska Rädda Barnen och World Vision.

För närvarande verkar Equal Dreams främst ha lyckats nå ut till finska musiker.
Håkan Durmér