Okategoriserade 3 oktober 2008

iTunes i rubrikerna

Ingen trodde riktigt på det, men det var en så bra story att alla skrev om den. I några dagar har rubriken Apple stänger iTunes varit ymnigt förekommande i medier som bevakar digital musikförsäljning.

På torsdagen kunde rubriken läggas åt sidan. Då stod det klart att de tre juristerna i amerikanska Copyright Royalty Board säger nej till förlagskrav i USA på en höjning av den summa som digitala butiker betalar till musikförlagen höjs från nio till 15 cent.

Källor hos Apple, som via iTunes antas stå för 85% av den digitala musikmarknaden i USA, hade inför beslutet sagt att ett ja till höjningen skulle kunnat innebära en stängning av iTunes.

I Norge får Apple rubriker av ett helt annat skäl. Där har konsumentombudsmannen, efter tidigare varningar, nu bestämt att dra Apple inför rätta.

Norska KO har tröttnat på att musik som laddas ner från iTunes bara går att spela på företagets mp3-spelare. Det antas att en fällande dom skulle kunna skapa en dominoeffekt som söker sig in i EU.
Lars Nylin