20 maj 2024

Kritik mot förslaget att slå samman Kulturrådet och Konstnärsnämnden

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet kritiserar företrädare för en rad svenska kulturorganisationer regeringens förslag att slå ihop Konstnärsnämnden och Kulturrådet. En sammanslagning riskerar att ge ökad likriktning på kulturområdet och sämre villkor för yrkesverksamma kulturarbetare är konsekvenser, menar undertecknarna. Kungliga Musikaliska Akademien, Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Skap och Musikerförbundet finns med bland de…

Läs mer
26 mars 2024

4 Snabba: Anders Wollbeck, ny ordförande Skap

Anders Wollbeck är vald till ny ordförande för Skap (Sveriges kompositörer och textförfattare), när Alfons Karabuda lämnar posten efter 17 år. MI bad honom presentera sig och berätta om vägen framåt för Skap. Du är nog branschbekant för många, men för alla andra: vem är du och vad har du för bakgrund i musikbranschen?  –…

Läs mer
30 januari 2024

Branschorganisationerna reagerar på EU-resolutionen om streaming

I en nyligen antagen resolution kräver Europaparlamentet att fördelningen av streamingintäkter ses över, att AI-genererad musik märks ut på streamingplattformarna och att europeisk musik ska synliggöras mer på dessa. MI bad några av branschorganisationerna att kommentera resolutionen. Resolutionen som antogs av parlamentet den 17 januari slår fast att det finns en obalans i fördelningen av…

Läs mer
16 december 2023

SKAP med Fair Music Project

SKAP har fått medel från EU för att tillsammans med partners utreda hur streamingekonomin skulle kunna förbättras, och presentera nya lösningar.  SKAP och EU-projektet Fair Music Project har fått motsvarande ca 2 miljoner kronor i projektmedel från EU genom programmet Creative Europe. Partners i konsortiet är förutom SKAP också IMC (International Music Council) och NIM…

Läs mer