20 maj 2024

Kritik mot förslaget att slå samman Kulturrådet och Konstnärsnämnden

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet kritiserar företrädare för en rad svenska kulturorganisationer regeringens förslag att slå ihop Konstnärsnämnden och Kulturrådet. En sammanslagning riskerar att ge ökad likriktning på kulturområdet och sämre villkor för yrkesverksamma kulturarbetare är konsekvenser, menar undertecknarna.

Kungliga Musikaliska Akademien, Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Skap och Musikerförbundet finns med bland de organisationer som ställer sig bakom debattartikeln, publicerad den 16 maj.

I ett inlägg på Facebook skriver FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin:

– Den föreslagna sammanslagningen är ett allvarligt hot mot konstnärlig frihet och kommer att påverka villkoren för landets yrkesverksamma kulturskapare negativt. Den riskerar också att lång erfarenhet och expertis går förlorad. Att medel kommer från olika aktörer är nödvändigt för att skapa ett självständigt och starkt kulturliv samt för att främja verklig kulturell mångfald.

Artikeln finns att läsa här.

Christel Valsinger