20 maj 2024

Kritik mot förslaget att slå samman Kulturrådet och Konstnärsnämnden

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet kritiserar företrädare för en rad svenska kulturorganisationer regeringens förslag att slå ihop Konstnärsnämnden och Kulturrådet. En sammanslagning riskerar att ge ökad likriktning på kulturområdet och sämre villkor för yrkesverksamma kulturarbetare är konsekvenser, menar undertecknarna. Kungliga Musikaliska Akademien, Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Skap och Musikerförbundet finns med bland de…

Läs mer