19 december 2023

JOHANSSON om fransk streamingskatt, Uruguay, AI-verktyg mm

Frankrike inför en ny streamingskatt under år 2024, kommer andra länder följa efter? Radiolyssnandet går ned markant i Sverige. Den oavvisliga ersättningen till artister i Uruguay kommer inte betalas av DSP-erna. Det och mycket annat med Daniel Johansson.

—–

Den franska presidenten Emmanuel Macron meddelade i veckan att Frankrike kommer introducera en ny streamingskatt i landet under år 2024. Förslaget har diskuterats ända sedan The Centre National de la Musique (CNM) grundades år 2020, och nu verkar det alltså klart att tjänster som Deezer, Spotify, TikTok, YouTube, Apple Music etc ska betala någonstans mellan 1,5 – 1,75% av sina bruttointäkter till den franska staten, pengar som huvudsakligen ska komma CNM tillgodo.

Syftet med CNM är att gynna den franska musikbranschen, och finansieras i dagsläget av en liknande skatt för stora livekonserter i landet, en skatt som ligger på 3,5%, samt bidrag från de olika branschorganisationerna.

Streamingtjänsterna har reagerat negativt och skriver i ett gemensamt uttalande att de hellre hade sett att den här sortens stöd till den franska musikbranschen är baserad på en frivillig fond. Apple, Deezer, Meta, Spotify, YouTube och TikTok säger samtidigt att de har kommit överens om att avsätta motsvarande ca 150 miljoner kronor till stöd för fransk musik under år 2025.

En talesperson från Spotify kommenterar den nya skatten:

– Vi noterar regeringens beslut, som inte tar hänsyn till de ansträngningar som gjorts av många plattformar, inklusive Spotify. Detta är ett rejält slag mot innovation och utsikterna för tillväxten för inspelad musik i Frankrike. Vi kommer utvärdera och följa upp genomförandet av denna orättvisa och oproportionerliga åtgärd.

De plattformar som framför allt kommer påverkas är just de som är stora i Frankrike. Under år 2022 hade Spotify 7 miljoner betalande användare (enligt Statista Market Insights), YouTube Music och Amazon Music 2,3 miljoner vardera, SoundCloud 2,1 miljoner, Apple Music 2 miljoner och Deezer 1,2 miljoner.

DSP-er som YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, där streamingtjänsterna ingår i större koncerner, kommer också behöva separera musikverksamheten från övrig verksamhet eftersom skatten specifikt ska gälla streamingintäkter från musik. MI kommer följa upp införandet av den nya skatten löpande under 2024.

Läs mer

—–

Spotify meddelar att man trots allt kommer finnas kvar i Uruguay även under 2024, och framåt. I ett pressmeddelande skriver man att samtal med den uruguayanska regerigen har klargjort att det inte är DSP-erna som kommer åläggas att betala den kommande oavvisliga ersättningsrätten, utan rättighetshavarna.

Det var för några veckor sedan som Spotify meddelade att de skulle stänga ned tjänsten i början av nästa år, eftersom det skulle bli ekonomiskt ohållbart för dem att driva tjänsten om de skulle tvingas betala ”dubbelt” för musiken.

Över 40 000 personer i landet skrev under en framställan till regeringen där man krävde att Spotify skulle finnas kvar, vilket innebar att Luis Lacalle Pou, president i Uruguay, också blev involverad i processen.

Spotify skriver: ”Uruguays regering visar att den erkänner det värde som Spotify ger till lokala artister, låtskrivare och fans. Förtydligandet av de senaste ändringarna i upphovsrättslagen innebär att rättighetsinnehavarna – till vilka Spotify redan betalar ungefär 70% av varje dollar som genereras för musik – ska stå för dessa kostnader.”

Läs mer

—–

Wez Clarke, producent och ljudtekniker, har skapat en AI-klon av sig själv i samarbete med mastringstjänsten Masterchannel (som bl a används av Amuse). Användare kan specifikt nyttja AI-klonen för att mixa och mastra musik så som Wez Clarke skulle ha gjort.

Han säger:

– Det spännande med klonen är att den öppnar upp det jag kan leverera till en mycket bredare publik av artister och producenter. Det är fantastiskt att de kan uppleva att arbeta med en erkänd ljudtekniker – jag skulle ha älskat att ha haft möjligheten att använda något sånt här när jag precis började, för det är ett perfekt sätt att lära sig att uppnå det där professionella ljudet själv.

Läs mer

—–

Mediavision har släppt de senaste siffrorna över hur svenskarna lyssnar på musik och annat ljud, och konstaterar att det tredje kvartalet 2023 innebar en ny rekordnotering för digitalt lyssnande, samtidigt som radiolyssnandet gått ned markant, med närmare 10 procent.

75 procent av alla 15–74-åringar anger att de lyssnar på någon form av ljudinnehåll en genomsnittlig dag. 60 procent anger att de lyssnar på minst en digital ljudtjänst varje dag, och det är streaming av musik och podcasts som framför allt har ökat. Som jämförelse kan nämnas att 44 procent numera anger att de lyssnar på radio en genomsnittlig dag.

Fredrik Liljeqvist, senior analytiker på Mediavision, kommenterar resultatet:

– Förflyttningen från traditionella till digitala ljudformat fortsätter. Allt fler lyssnar nu på digitala ljudtjänster, samtidigt som färre lyssnar på liveradio. I Q3 kan vi konstatera att tjänster som Spotify och Youtube Music tar större andelar av det totala lyssnandet. Precis som för andra mediekategorier innebär detta att konsumenterna i ökande grad flyttar från lokala aktörer till globala tjänster. Mediavisions analys är att detta kommer att prägla svensk ljudmarknad även under kommande år.

Läs mer

—–

Sona heter en nylanserad streamingtjänst som vill gynna independent-artister mer, och som nu tagit in 70 miljoner kronor i riskkapital. Bakom tjänsten står bl a producenten och DJ-n TOKiMONSTA.

Under parollen ”Better music streaming for everyone” vill man göra det möjligt för fans att tydligare kunna gynna ”sina” artister bättre, samtidigt som artister kan sälja exklusivt innehåll genom auktioner.

https://sona.stream/

—–

YouTube Music har börjat rulla ut en uppdatering där man kan se det totala antalet uppspelade strömmar bredvid alla låtar, på samma sätt som på Spotify eller ”vanliga” YouTube. Tidigare i år införde man funktionen för artisters topplåtar, men nu kommer informationen att finnas för alla låtar.

Andra plattformar som t ex Deezer, Apple Music och Amazon Music har inte funktionen att öppet kunna se hur många strömmar en låt har totalt.

—–

TikTok kommer successivt rulla ut funktionen Add To Music App i ytterligare 19 länder, däribland Sverige. Funktionen gör att användaren får en direktlänk från låten bakom videon till streamingtjänster, till en början Amazon och Spotify. Sedan tidigare finns funktionen i Storbritannien och USA.

De länder som läggs till är Kanada, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Saudiarabien, Irland, Sverige, Thailand, Malaysia, Förenade Arabemiraten, Argentina, Colombia, Nederländerna, Turkiet, Sydafrika, Vietnam och Filippinerna.

Läs pressmeddelande

—–

Tidal meddelar att man säger upp 10 procent av personalen, som en del av en större mängd uppsägningar som genomförs av Tidals ägare Block. Totalt ska Block minska mängden anställda i koncernen från 13 000 anställda till 12 000.

Läs mer

—–

Apple bekräftar att man kommer ge en ”royalty boost” till musik som laddas upp i Dolby Atmos till plattformen. Enligt Bloomberg kommer den uppdaterade fördelningsmodellen innebära att även om användare lyssnar på vanliga versioner av låtarna, kommer även de låtarna generera en större royalty-utbetalning, om de också finns tillgängliga i rumsligt ljud på plattformen.

Apple Music har satsat hårt på rumsligt ljud, med visionen att det så småningom ska bli det dominerande formatet som man upplever musik genom. Den här förändringen ska kanske ses som en del av en helhet, där Apple ser övergången till rumsligt ljud som en större formatförändring för att också skapa ett sug efter sina egna fysiska produkter, med AirPods i fokus.

Att öka det ekonomiska värdet på musik i Dolby Atmos skapar incitament för labels och artister att börja ladda upp sådana mixar på plattformen, och därmed öka mängden musik på plattformen som i sin tur kan öka intresset från användarna.

Läs mer

—–

Indiebolagens branschorganisation Impala har publicerat en stor mängd frågor riktade mot Spotify, i samband med de kommande förändringarna i fördelningsmodellen. Delar av frågorna är också förslag till sådant som Impala ser som ytterligare potentiella förändringar för att stärka indiebolagens position.

Bland frågeställningarna finns sådant som hur Spotify kommer bevisa att man upptäckt stream fraud, som ska ligga till grund för de kommande straffavgifterna mot labels och distributörer, samt om det kommer finnas någon funktion för att överklaga. Impala reser också frågan kring 30-sekunderströskeln, som idag gör att längre spår har svårare att konkurrera med kortare spår.

Helen Smith, ordförande för Impala, säger i ett uttalande:

– IMPALA har uttryckt oro över en urvattning av intäktsfördelningen och var bland de första som krävde en översyn av hur intäkterna fördelas. Vi välkomnar delar av det nya förslaget, men söker samtidigt säkerhet och justeringar där det finns risk för en oproportionerlig påverkan på mindre och framväxande artister, mindre marknader, och naturligtvis katalog samt specialgenrer, som är mycket viktiga i den oberoende sektorn, för både labels och artister.

Läs mer

—–

Svenska samplingstjänsten Tracklib har lanserat Sampling Awards för 2023, ett slags tävling där användare får rösta fram de bästa samplingarna under året.

Kategorierna är: Best Sample Flip of 2023, Most Innovative Sample of 2023, Biggest Sample Flip of 2023, Best Sample-Based Project of 2023 och Best Sampling Producer of 2023.

https://www.tracklib.com/blog/sampling-awards-2023

—–

TechCrunch skriver att Spotify har bekräftat att man håller på och testa en ny funktion med AI-genererade spellistor där användare skriver prompter, ungefär som med ChatGPT eller Google Bard.

Spotify testar hela tiden nya funktioner och säger till TechCrunch att de för tillfället inte har någon information att lämna om den här funktionen kommer rullas ut officiellt.

Läs artikel

—–

SoundCloud har meddelat att 2023 troligen kommer bli det första året när man går med vinst. Det är framför allt tillväxten av premium-abonnemang som gör att ekonomin ser bättre ut för tjänsten, abonnemangen har ökat med 30 procent jämfört med 2022, men även intäkterna från kreatörstjänster som t ex distribution, marknadsföring och olika verktyg har ökat.

Läs mer

—–

Limewire har nu lanserat sin musik-AI, som tillägg till den plattform för generativ AI för bilder som man lanserade tidigare i höst. En spännande funktion är att man kan ladda upp bilder till plattformen för att sedan låta plattformen generera musik i olika genrer och sinnesstämningar baserat på innehållet i bilden.

För den rena generativa AI-n genereras max 30-sekunders låtar, medan det för musik som genereras baserat på bilder finns en gräns på 10 minuter.

https://limewire.com/studio

—–

Michael Jacksons kvarlåtenskap har reagerat på den inspelning av Big Boy (One-Derful Version), som svenska anotherblock släppt som NFT-er, och som MI skrev om i förra veckan. Man ifrågasätter huruvida detta är den första studioinspelningen av Michael Jacksons röst som finns, och säger att de kommer undersöka om namnet ”Michael Jackson” har använts felaktigt.

Att inspelningen är den första av Michael Jacksons röst i studio har dock tidigare presenterats i flera artiklar, med början 2009 då journalisten Jake AuestenChicago Reader hittade den.

Själva inspelningen ägs av det amerikanska bolaget Recordpool, som har samarbetat med anotherblock kring releasen, där även Michael Jacksons mamma Katherine Jackson gett sitt godkännande och där delar av intäkterna kommer gå till välgörenhet.

Läs mer

——

Googles senaste AI-verktyg för musikskapande (det börjar bli några stycken nu) heter MusicFX och baseras på modellen MusicLM. Till detta har man lagt vattenmärkningsteknologin SynthID, som gör att alla låtar som skapas med MusicFX får en vattenmärkning som ska göra det lätt att identifiera vart musiken genererats.

Plattformen genererar både musik i olika genrer och sång, liknande det som YouTube använder för sin DreamTrack, som MI skrivit om tidigare. MusicFX finns än så länge inte tillgänglig i Sverige.

https://aitestkitchen.withgoogle.com

—–

Ytterligare en annan plattform för generativ AI, som är fokuserad på rap och hiphop, har lanserats, Uberduck AI. Plattformen generar både lyrics och sång/rap.

https://www.uberduck.ai

—–

Lästips: Bow down to our new music-tech overlords

—–

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se