12 december 2023

JOHANSSON om AI-förordningen, dom i Norge mm

EU har tagit ett viktigt steg mot ny lagstiftning kring AI, och upphovsrätten verkar få en betydande position. En dom i norska Högsta Domstolen slår fast att det är den som arrangerar och finansierar en inspelning som också äger den i slutändan. Det och annat från Daniel Johansson.

—–

Ett Google-sheet som uppdateras löpande visar vilka anställda på Spotify som är inkluderade i den senaste omgången av uppsägningar, som berör över 1 500 anställda. Totalt kommer Spotify därmed ha sagt upp ca 2 300 personer under det senaste året.

Det är de anställda själva som lägger upp sig i dokumentet, med länkar till sin LinkedIn-sida och information om vilken roll de haft och på vilket kontor de huvudsakligen jobbat vid.

Spreadsheet

—–

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde i förra veckan, efter flera dagars förhandlingar, en provisorisk överenskommelse om den kommande AI-förordningen, som introducerar ny lagstiftning med syftet att reglera användningen av AI inom EU.

Förordningen innehåller skyddsåtgärder för allmänna AI-system, begränsningar för användningen av biometriska identifieringssystem av brottsbekämpande myndigheter, förbud mot social poängsättning och manipulativ AI, samt rätten för konsumenter att kunna lämna in klagomål.

Av specifikt intresse för musikbranschen är att allmänna AI-modeller och system (dvs system som inte tillhör kategorin högrisksystem) måste följa transparenskrav, inklusive teknisk dokumentation och efterlevnad av upphovsrättslagstiftning. Med den nya lagstiftningen måste alltså aktörer som tränar upp AI-modeller ha korrekta licenser på plats samtidigt som man måste vara öppen med vilket innehåll man använder.

Den ordagranna formuleringen i pressmeddelandet lyder: ”To account for the wide range of tasks AI systems can accomplish and the quick expansion of its capabilities, it was agreed that general-purpose AI (GPAI) systems, and the GPAI models they are based on, will have to adhere to transparency requirements as initially proposed by Parliament. These include drawing up technical documentation, complying with EU copyright law and disseminating detailed summaries about the content used for training.”

Flera av de befintliga AI-plattformarna för musik och röstkloning kommer troligen ha svårt att leva upp till de nya kraven, och kommer då endera behöva ”göra om, göra rätt”, eller stänga ned sina tjänster, åtminstone inom EU.

Hur det kommer fungera praktiskt har inte lagts fram ännu, men de tekniska detaljerna kommer bearbetas under de kommande veckorna så att överenskommelsen kan leda fram till ett formellt godkännande av parlamentet och rådet, för att sedan bli EU-lag. Till skillnad mot EU-direktiv som ofta tar lång tid att implementera i de olika ländernas lagstiftningar införs en förordning direkt i samtliga länder och lagstiftningen kommer följaktligen också se exakt likadan ut i samtliga medlemsländer.

Civilminister Erik Slottner kommenterar den provisoriska överenskommelsen:

– Det är mycket angeläget att EU kommer fram med gemensamma regler för AI-produkter. Vi kan inte ha 27 separata lagstiftningar för en så viktig teknik som artificiell intelligens. Ett gemensamt synsätt och en gemensam reglering är positivt för såväl svensk som europeisk innovation och konkurrenskraft.

Flera aktörer i musikbranschen har reagerat positivt på den temporära överenskommelsen, IFPI London säger i ett uttalande t ex:

”Överenskommelsen om denna viktiga lagstiftning, som är den första i sitt slag, skapar ett konstruktivt och positivt ramverk. AI innebär både möjligheter och risker för kreatörer, och vi tror att det finns en väg framåt mot ömsesidigt positiva resultat för kreativa och tekniska communities. Framgång kräver skyddsräcken – offentliga riktlinjer som möjliggör och kräver ansvarsfull AI.”

Läs mer

—–

Den högsta domstolen i Norge, eller Norges Høyesterett, har meddelat en principiellt viktig dom i ett mål som rör produktion av musik när olika artister/musiker samarbetar. Specifikt behandlar domen vem som ska anses vara ”producent” enligt paragraf 20 i den norska upphovsrättslagen. Med producent menas här inte rollen som ”musikproducent” i samband med att musiken spelas in, utan rollen som ”framställare”, dvs den roll som en label har i samband med en utgivning.

Den holländska independentartisten Noam Ofir, som vid tillfället inte var signad med någon label, samarbetade med den norska artisten Fredrik Øverlie som var signad till den norska labeln Mutual Intentions, på tre låtar. Noam Ofir menade att han också var att betrakta som producent av låtarna och därmed också berättigad till en del av masterrättigheterna.

Mutual menade dock att Ofir endast haft rollen som ljudtekniker och låtskrivare för de tre låtarna. En lägre domstol i Norge hade tidigare dömt att Ofir hade rätt till delar av masterrättigheterna, men den Högsta Domstolen har nu beslutat att masterrättigheterna helt och hållet ska tillfalla skivbolaget.

Domstolen har därmed slagit fast att en ”producent av ljudinspelningar” avser den aktör som arrangerar och står för kostnaderna för produktionen av inspelningarna, snarare än den som tekniskt utför inspelningen. Ofirs roll var enligt domstolen huvudsakligen kreativ, som kompositör och artist, snarare än den som producent.

Noam Ofir, som nu får betala 940 485 norska kronor till Mutual Intentions för rättegångskostnader, säger till CMU:

– Jag är djupt besviken över beslutet från den norska högsta domstolen. Domen är inte bara full av sakliga och juridiska misstag, domarna bortser helt från musikbranschens standarder, vittnesmål från världsberömda experter och internationella prejudikat. Detta beslut, utöver de personliga konsekvenserna för mig själv, har stora konsekvenser för skyddet av artisters rättigheter i Norge, Skandinavien och utanför och borde oroa alla artister som arbetar med norska skivbolag och musiker.

Läs domen

—–

Sia, som har över 50 miljarder streams på samtliga plattformar, har samarbetat med AI-plattformen Endel och Atlantic Records för att göra om låtarna på EP-n Gimme Christmas till moodmusik/funktionsmusik. Snowman, Santa’s Coming For Us och Gimme Love har bearbetats av Endels AI-algoritmer och blivit ”ljudlandskap” som julstressade fans kan lyssna på för att varva ned lite.

Lyssna på Gimme Christmas (Lofi Soundscape)

—–

ADA, Warner Music Groups distributionstjänst, har ingått ett samarbetsavtal med AI-plattformen Boomy, som innebär att utvalda artister som använder sig av Boomy kommer distribueras genom ADA till alla olika DSP-er.

Boomys AI-modeller är tränade på licensierad musik och gör det möjligt för musikskapare och artister att skapa musik på ett enklare sätt än vanligtvis. Det är första gången en AI-plattform sluter den här sortens distributionsavtal med ett majorbolag.

Cat Kreidich, president för ADA, säger:

– Vi lever i ett otroligt spännande skifte i kopplingen mellan musik och teknik. Vi lär oss, vi experimenterar och vi undersöker på ett ansvarsfullt sätt sätt att möta detta skifte. Boomy-teamet förser artister med verktygen för att släppa lös nya former av kreativitet, och vi är glada över att hjälpa till att ta det till nästa nivå och föra det bästa från Boomy till marknaden på ett kraftfullt och strategiskt sätt.

Boomy har använts för att skapa över 18 miljoner låtar sedan starten, och artister som Jelie, Katirha, Lightfoot, Paperboy Prince och Plague of Grackles har gjort sig kända med musik som skapats genom plattformen.

Läs pressmeddelande

—–

Den tyska fotografen Robert Kneschke har stämt plattformen LAION för att ha använt sig av hans bilder i samband med att man tränat upp sina AI-modeller. LAION hävdar att de har haft rätt att använda bilderna på det här sättet, eftersom de är en non-profit organisation och tillhandahåller en öppen databas som egentligen bara länkar till bilderna. Fallet kommer nu avgöras i tysk domstol, och blir den första inom EU som gäller just AI-träning.

Det var tidigare i år som Kneschke identifierade att hans bilder hade använts, och han började med att helt enkelt skicka en faktura till LAION för att de använt bilderna. LAION vägrade betala, och Kneschke försökte istället få dem att ta bort bilderna från sin databas. Efter många turer har fallet nu hamnat i domstol.

Läs mer

—–

The Chainsmokers är den senaste i raden av artister som uttalar sig positivt om att låta sina röster användas som AI-kloner av andra för att skapa musik. Till CNBC säger Drew Taggart:

– As an artist, I want every possible tool to make my art better. The only answer is to embrace AI and figure out a way to harness it.

Samtidigt säger kollegan Alex Pall att det behövs ett strukturerat upphovsrättligt system som hanterar det:

– It would be cool if someone could make Chainsmokers music and couldn’t upload it without the permission of us. Now we have the option to reach out to the person, collaborate with them on the idea, or say ‘this is fine, release it.’

Läs mer

—–

Lästips: Strømmetjenestene er satt i spill
Den norske forskaren Audun Molde skriver hur streamingtjänsterna förändringar i fördelningsmodeller kan påverka musikekonomin framöver.

—–

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se