5 mars 2024

JOHANSSON om Spotify vs Apple

Under måndagen meddelade EU-kommissionen som väntat att man bötfäller Apple för att ha förhindrat konkurrerande streamingtjänster inom EU. Böteslappen blev klart högre än väntat, nästan 19 miljarder kronor. Har beslutet någon betydelse för musikbranschen? Under ett antal år har kriget rasat mellan främst Spotify och Apple kring hur konkurrerande streamingtjänster hanteras av Apple gentemot iOS-användare.…

Läs mer
20 februari 2024

NOTISER – vecka 8, 2024

Här samlar MI nyheter som är av intresse för musikindustrin, både från Sverige och omvärlden. Formatet kompletterar våra vanliga artiklar och innehåller lite kortare nyheter som ger dig en snabbkoll på sådant som hänt.  —- Spotifys globala spellistekoncept Fresh Finds lyfter fram osignade och independent artister för en ny publik. Nu kommer konceptet även till…

Läs mer
30 januari 2024

Branschorganisationerna reagerar på EU-resolutionen om streaming

I en nyligen antagen resolution kräver Europaparlamentet att fördelningen av streamingintäkter ses över, att AI-genererad musik märks ut på streamingplattformarna och att europeisk musik ska synliggöras mer på dessa. MI bad några av branschorganisationerna att kommentera resolutionen. Resolutionen som antogs av parlamentet den 17 januari slår fast att det finns en obalans i fördelningen av…

Läs mer
18 januari 2024

KRÖNIKA: En EU-resolution

Europaparlamentet har med stark majoritet röstat igenom en ny resolution kring streaming. Vet MEP-arna vad de har röstat igenom? Daniel Johansson synar både det positiva och det negativa i resolutionen. Under de senaste åren har det gått starka strömningar och krav på att streamingekonomin ska bli bättre. I Storbritannien har ett omfattande arbete gjorts på…

Läs mer
17 januari 2024

Europaparlamentet kräver omfördelning av streamingintäkter

I en resolution som antogs på onsdagen kräver Europaparlamentet att  fördelningen av intäkter från musikströmningsmarknaden åtgärdas, till förmån för upphovspersoner och utövande konstnärer. Parlamentet vill också se transparens kring AI-användning, samt EU-åtgärder för att se till att europeiska musikaliska verk är synliga på streamingplattformarna. För att garantera att musik av europeiska upphvspersoner är ”synliga, framträdande…

Läs mer
12 december 2023

JOHANSSON om AI-förordningen, dom i Norge mm

EU har tagit ett viktigt steg mot ny lagstiftning kring AI, och upphovsrätten verkar få en betydande position. En dom i norska Högsta Domstolen slår fast att det är den som arrangerar och finansierar en inspelning som också äger den i slutändan. Det och annat från Daniel Johansson. —– Ett Google-sheet som uppdateras löpande visar…

Läs mer