9 augusti 2022

JOHANSSON om ny lagstiftning, nya knappar och ny musik

Ny upphovsrättslagstiftning på gång, proposition lämnad och förändringar ska gälla från 1 januari 2023. Spotify introducerar ”nya” knappar. Beyoncé slår flera rekord med sitt nya album, och Tencent släpper ny statistikplattform.

—–

Den nya upphovsrättslagstiftningen ska snart införas i Sverige, och under juli månad lämnade Justitiedepartementet och Morgan Johansson den proposition som man hoppas att riksdagen ska rösta igenom efter valet i höst. Tanken är att den nya lagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2023.

En av de saker som diskuterats är det som på svenska kallats en oavvislig ersättningsrätt, och som på engelska ofta kallas en ”equitable remuneration right”, eller ER kort och gott.

Belgien har som en del av införandet av EU-direktivet introducerat en sådan lösning, och EU-kommissionären Thierry Breton, som är ansvarig för den interna marknaden i EU, sade nyligen att det från EU´s håll inte finns några hinder för medlemsländerna att införa sådana lösningar.

Som bekant kom den svenska utredningen i den här frågan, som presenterades innan sommaren, fram till att det inte behövdes någon sådan lagstiftad obligatorisk ersättning från streamingtjänster till artister, utan att det även fortsättningsvis ska vara marknadens avtal som styr fördelningen av intäkter till utövare. (se tidigare artikel på MI)

I propositionen presenteras ändå ett antal förändringar som ska stärka upphovspersoners och utövares position på marknaden. Bland annat innebär det att utövande konstnärer (artister och musiker) nu ska få liknande obligatoriska lagstadgade rättigheter som upphovspersoner har. I propositionen står bl.a. följande när det gäller skälig ersättning:

”När en upphovsman i ett avtal överlåter sin upphovsrätt till någon som avser att utnyttja rätten i förvärvsverksamhet, ska upphovsmannen ha rätt till skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker rätten ska vara ogiltiga. Rätten ska även gälla för utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder.”

När det vidare gäller redan ingångna avtal, står det:

”Om det efter att ett avtal har ingåtts visar sig att den avtalade ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande till förvärvarens intäkter från utnyttjandet av verket ska upphovsmannen ha rätt till ytterligare skälig ersättning. Avtalsvillkor som inskränker rätten ska vara ogiltiga. Rätten ska gälla även för utövande konstnärer och framställare av fotografiska bilder. Regeringen bedömning: Rätten till ytterligare skälig ersättning bör omfatta också avtal som ingåtts före ikraftträdandet men som inte är äldre än tjugo år.”

Samma sak gäller för nya bestämmelser kring tvistlösning, att även utövande konstnärer, ska ha samma rättigheter som upphovspersoner har.

Förutom dessa förändringar finns självklart också det som är relaterat till artikel 17 i direktivet, som handlar om vilket ansvar tjänster för användargenererat innehåll har gentemot rättighetshavarna. Det som under de senaste åren har benämnts ”safe harbour” i den internationella diskussionen. Här skriver regeringen i propositionen:

”När en användare gör ett verk tillgängligt för allmänheten genom att ladda upp det på tjänsten, ska även tjänsteleverantören anses överföra verket till allmänheten. I sådana fall ska inte vissa av bestämmelserna om begränsning av ansvar i e-handelslagen tillämpas. Motsvarande ska gälla om uppladdningen avser en prestation som tillkommer en utövande konstnär, en framställare av en upptagning av ljud eller rörliga bilder, ett radio- eller tv-företag eller en framställare av en fotografisk bild.”

Än så länge verkar det som om de olika remissinstanserna, som gett återkopplingar på promemorian som föregick propositionen, inte har slagit bakut. Det här är inte heller någon stor valfråga, varför partierna mer eller mindre är knäpptysta i frågan.

Det skulle kunna vara så att förslagen till ny lagstiftning kommer att röstas igenom utan några större diskussioner senare i höst, beroende av vad som händer i valet om lite över en månad.

Läs hela propositionen

—–

Beyoncé gör succé med sitt sjunde studioalbum Renaissance, som släpptes 29 juli, och är den kvinnliga artist som sålt flest exemplar/strömmat mest under första album-releaseveckan globalt hittills under år 2022. I Sverige är Beyoncé etta på Sverigetopplistan, liksom i ett femtontal andra länder.

På Spotify är Renaissance också det mest streamade albumet under en dag för en kvinnlig artist under 2022, och hon är den tredje artisten i historien att ha 20 av sina hits på topp 10-placering på Billboard Hot 100 som soloartist, och 10 stycken topp 10-hits på listan som medlem i en grupp. Bara Paul McCartney och Michael Jackson har gjort om bedriften.

Läs pressmeddelande från Sony Music

—–

7digital har ingått ett samarbetsavtal med Utopia som innebär att Utopia kommer kunna använda sig av den metadata och katalog som 7digital tillhandahåller. Samarbetet ska innebära att Utopias kunder kan följa upp hur deras musik används runt om i världen på olika tjänster.

Paul Langworthy, CEO på 7digital, säger:

– It is always exciting to secure a new customer that reflects the competitive strength of our offer. Combining Utopia’s next-gen tracking and payouts technology with 7digital’s leading catalogue and metadata will enable music recognition for up to 100 million songs worldwide and support the whole industry to make more money faster, with fewer costs.

Läs pressmeddelande

—–

Spotify kommer separera knapparna Play och Shuffle för alla betalande användare framöver, på både spellistor och album. Syftet med förändringen är att användarna själva ska kunna välja om de vill lyssna på låtarna på t.ex. ett album i den ordning som artisten/bolaget har bestämt, eller i en egen random ordning. Spotify skriver:

”This new change will allow you to choose the mode you prefer at the top of playlists and albums and listen the way you want to. Whether you love the joy of the unexpected with Shuffle mode, or prefer listening to tunes in order by simply pressing Play, Spotify has you covered. We’re rolling out this update on iOS and Android mobile devices for Spotify Premium users worldwide over the coming weeks, so stay tuned for more.”

Läs mer

—–

Chips från Sator delar med sig erfarenheter från sin karriär och hur de har lyckats skapa en nisch för sig själva i en podcast som Haulix driver.

”Sator found the answer in scraps of the artists they love. Rather than recreate well-received songs, the band wrote musicians and asked for permission to record any unreleased material the artist or group might have in their possession. To their surprise, people said yes!”

Lyssna/se på intervjun och podcasten

—–

Tencent Music Entertainment har lanserat en motsvarande plattform som Spotify for Artists och Apple Music for Artists, som man kallar TME Business Intelligence for Artists.

Tencent berättar mer vad syftet med den nya statistikplattformen är:

”With a catalog of tens of millions of tracks, TME BI for Artists updates data 150 times a day by data mining across multiple platforms. Featuring various modules, including data overview, artist overview, song performance, and digital album analysis, it illustrates all the key information needed for labels to track the performance of works under copyright ownership. It also allows artists to understand their listeners, and helps content creators to capture music industry trends and user preferences, equipping music professionals with a better understanding of the business value behind the data.”

Läs pressmeddelande

—–

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se