5 oktober 2021

KRÖNIKA: Spotify uppmärksammar ”artificial streaming”

Precis innan pandemin bröt ut var det mycket diskussioner kring köpta strömmar och fejkade konton på Spotify. Det verkar som om problemet trots olika åtgärder fortfarande existerar, och Spotify steppar i en ny kampanj upp arbetet för att stoppa ”artificial streaming”.

I en ny video som är en del av utbildningsprogrammet ”The Game Plan” förklaras mer kring fenomenet, samt vad Spotify gör när de upptäcker att plattformen utnyttjas. Spotify förklarar videon så här:

”In this important episode of our educational video series, The Game Plan, our experts explain what artificial streaming is, how it can be detrimental to your goals, and what we’re doing to combat this problem. We also show you the right way to go about achieving your goals so that you can focus on your music and building up your fanbase.”

I videon uppmanas artister att genom Spotify for Artists hålla koll på var strömmar kommer från om de använder sig av tredjeparts promotiontjänster, som t.ex. vilka städer strömmarna kommer från, om de peakar vissa dagar, eller om strömmar drivs från spellistor som verkar vara fejk. Om man hittar misstänkt aktivitet uppmanas man kontakta supporten genom Spotify for Artists.

I videon sägs t.ex: ”We want artists to be aware of what’s going on, so they can combat and avoid scams too. This kind of stream manipulation affects the whole music industry, fans included”.

En del kanske tycker att det här med att köpa strömmar bara är att betrakta som marknadsföring, och det är ju också så promotiontjänsterna kommunicerar det. Problemet är att i streamingparadigmet blir marknadsföring, distribution och intäkter delar av samma sak.

I det ”förra” paradigmet var marknadsföringen och distributionen i hög grad åtskild, men idag är YouTube, Spotify, Apple Music och andra plattformar lika mycket exponeringsytor för marknadsföring som de är de bärande plattformarna för hela ekonomin. Det gör det svårt att särskilja vad som är reklam (något som ju faktiskt ska tydliggöras enligt lagstiftningen), och vad som är legitima intäkter baserad på ”riktig” konsumtion.

Dels är det intressant att Spotify med videon klart och tydligt konstaterar att problemet fortfarande finns i hög grad, och dels att man lägger en del av ansvaret på labels och artister själva att ha koll på vilka PR-byråer som agerar korrekt och inte.

Det indikerar ju att Spotify själva helt enkelt inte kan ha fullständig kontroll över vad som är ”riktiga” eller ”fejkade” strömmar, utan att ansvaret i stor utsträckning ligger hos branschen själv att bete sig enligt Spotifys regler.

Det som kanske skulle ha kunnat stärka instruktionsvideon ytterligare är om det funnits några siffror på hur stort fenomenet egentligen är, även om det bara hade varit uppskattningar. Man har tidigare nämnt 1-2 procent av det totala antalet strömmar globalt.

Enbart topp 200 låtar genererar ca 1,7-2 miljarder strömmar i veckan globalt (enligt sammanräkningar från Spotify Charts), vilket skulle innebära i häraden upp mot 90-100 miljarder strömmar per år bara för de låtarna. Men topp 200 är ju bara en liten del av de 70 miljoner låtar som finns på plattformen, och därför är det nog relativt säkert att säga att även 1-2 procent ”artificial streaming” handlar om ett antal miljarder strömmar per år.

Och med tanke på att det fortfarande existerar åtminstone ett fyrtiotal tjänster som på olika sätt erbjuder försäljning av strömmar på Spotify är det trots allt ett aktuellt ämne som det är bra att Spotify fortsätter uppmärksamma.

Kanske är det främsta problemet inte att Spotify inte försöker få stopp på otyget, vilket man faktiskt jobbar aktivt med hela tiden, utan som man lite signalerar ”mellan raderna” i videon, att det kanske är delar av branschen själv som måste skärpa till sig…

Se video (5 min)

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se