3 maj 2021

Manifestation för svensk blåsmusik

Blågul blåsmusikkraft har manifesterats på många sätt på sistone. Nu kommer ännu ett exempel. Den 22 maj är det dags för den tredje årgången av Blåsmusikens dag. Det är dagen då Sveriges samlade blåsarkraft mobiliserar och visar styrkan i blåsmusiken och vilken viktig roll den fyller för Sveriges nutida och framtida musikliv.

Blåsmusikens dag har skapats på nationell nivå för att exponera svenskt blåsmusikliv. Den riktar sig till alla som spelar blåsinstrument; barn, vuxna, amatörer, professionella musiker och pedagoger.

-En alldeles speciell dag som varje år sätter fokus på en folkrörelse i skymundan. Att spela ett blåsinstrument är nog det roligaste som finns och det vill jag förmedla. Känslan när vi kan musicera tillsammans och kommunicera utan ord, vare sig vi är nybörjare och kan en ton eller om vi har spelat länge som jag. En känsla av tillhörighet, förtroende och vilja att bli bättre både som musiker och människor. Tillsammans kan vi förändra världen, säger trombonisten Nils Landgren.

Årets upplaga är digital och den 22 maj kan alla fritt ta del av blåsmusik i alla former från hela Sverige i den digitala världen.

Lördag den 22 maj kl 12.00 publiceras ett samtal om behovet av nationell samordning av blåsmusiken med Christer Nylander, ordförande för kulturutskottet, Gunilla Svantorp, ordförande för Utbildningsutskottet, och Sofia Westergren, ledamot i Finansutskottet deltar. Moderator är Helena Wessman, rektor på KMH. Filmen publiceras via länk på www.blasmusikensdag.com och på Facebooksidan Blåsmusikens dag. Där finns samlad information om dagen och evenemang.

Lars Nylin

Bilden: Nils Landgren respektive blåsande ungdomar.