4 mars 2009

Rättighetsinnehavarnas kommentarer till Pirate Bay-rättegången

I väntan på domen i Pirate Bay-rättegången har både svenska och internationella rättighetshavare nu valt att kommentera processen.

– Det är naturligtvis av stort värde att rättighetsinnehavare från hela världen starkt och tydligt ger oss sitt stöd i rättegången mot the Pirate Bay, säger Ludvig Werner, ordförande IFPI Svenska Gruppen, angående uttalanden från olika rättighetsinnehavare.

Så här kommenterar branschen Pirate Bay-rättegången:
Jonas Sjöström, ordförande i SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter):
”Sveriges oberoende skivbolag bygger sin framtid på att licensiera musik till nya, legitima musiktjänster, vilka respekterar upphovsrätten och betalar för materialet. The Pirate Bay har ingen plats i den framtiden – de representerar en gammalmodig modell genom att bortse från kreatörers rättigheter och den sociala dimension som andra tjänster erbjuder. De exemplifierar en gammal teknik som nu snabbt förlorar sin attraktionskraft och ersätts av nya och legitima tjänster som exempelvis Spotify. Svenska oberoende musikbolag är i musikbranschen för att skapa ny, spännande musik och vi tror att de musikfans vi tjänar, och själva är en del av, är trötta på tjänster som The Pirate Bay, som inte förstår eller respekterar den kreativa sektorn utan sätter sina egna finansiella intressen främst”.

Kjell-Åke Hamrén, ordförande i Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF):
”Våra låtskrivare och tonsättare har gett oss uppdraget att göra deras musik tillgänglig för andra. Detta görs på många olika sätt, t.ex. genom utgivning av sångböcker eller att musiken blir inspelad på skiva. I båda fallen är respekten för upphovsrätten den viktigaste förutsättningen för att upphovsmännen ska kunna få betalt för sitt arbete. Utan ersättning kan de kreativa näringarna inte utvecklas. Det är därför av största vikt att licensordningar och nya legala tjänster kan uppstå i den digitala miljön, samtidigt som lagstiftningen säger blankt nej till storskaliga affärsverksamheter som bygger på upphovsrättsbrott”.

Helen Smith, Executive Chair, Impala, som representerar oberoende skivbolag i Europa:
”En mycket stor del av den nya musiken som produceras idag kommer från tusentals små oberoende musikbolag, och dessa är bolag som älskar Internet och som vill att nedladdning ska vara roligt både för artisten och för fansen. Men det är helt enkelt inte möjligt när det finns illegala tjänster som the Pirate Bay, som gör all vår musik tillgänglig utan tillstånd och utan att betala för att främja sina egna ekonomiska intressen. Om ingen betalar för musik idag, vem kommer då att skapa morgondagens musik? Det är därför musikbolag behöver värnas från the Pirate Bay”.

Jens Bammel, Secretary General, International Publishers Association, som representerar bokförlag över hela världen:
”Internationell förlagsverksamhet innefattar många tusen förlag och otaliga författare runt om i världen, vilka alla hoppas kunna tjäna sitt levebröd på sitt skrivande och genom att få dela med sig av sin passion för sitt arbete. Det är de som behöver värnas från sådana som the Pirate Bay som, direkt eller indirekt, tjänar på piratgärningar”.

Ger Hatton, Secretary General, ICMP (International Confederation of Music Publishers), som representerar musikförläggare internationellt :
"Låtskrivare och förläggare över hela världen är beroende av att deras rättigheter skyddas genom lag. The Pirate Bay ignorerar dessa rättigheter och missbrukar människors kreativa verk. Vi är glada över att den kreativa sektorn i Sverige har tagit ställning och vi hoppas på ett lämpligt utslag i domstolen som gör det klart att det inte är acceptabelt att driva en kommersiell rörelse som baserar sig på intrång i kreatörers rättigheter."
Håkan Durmér