Krönika 7 februari 2020

KRÖNIKA – Från upphovsman till upphovsperson

Det är dags att uppdatera upphovsrättslagen till den samtida verkligheten. Och då pratar jag inte främst om det nya EU-direktivet. Jag pratar om att vi måste skrota begreppet ”upphovsman”.

Tidigare i veckan satt jag med i en paneldebatt kring det nya upphovsrättsdirektivet med några riksdagspolitiker, Åsa Eriksson (S), Niels Paarup-Peterson (C), och Lorena Delgado Varas (V) på STIM Music Room. Den alltid lika fantastiske Jan Gradvall var moderator. Debatten arrangerades av Per Kviman och MMF Sweden.

Under någon av mina kommentarer konstaterade jag bara kort, som en parantes, att ”vi måste ändra ordet upphovsman i upphovsrättslagen”, med jakande reaktioner från politikerna. Efter paneldebatten kunde jag inte riktigt släppa det där.

Det här är ju något som har diskuterats rätt länge nu, dels i musikbranschen men också i alla andra kulturbranscher. Redan för tiotalet år sedan, när den stora upphovsrättsutredningen gjordes, var frågan uppe på tapeten men resulterade inte i någonting. Efter det har t ex KLYS varit aktiva i att få till stånd en förändring, liksom andra kulturskaparorganisationer, men inget har hänt.

Faktum är ju att praxis i Sverige, sedan många år, är att ordet ”upphovsperson” alltid används i kulturbranscherna, i avtal, offentligt, i pressmeddelanden, och i alla andra sammanhang. Men den lag som den svenska kulturens hela verksamhet vilar på är fortfarande formulerad som om det bara skulle vara män som kan erhålla upphovsrätt.

Den som är ägare av upphovsrätten uttrycks som ”upphovsman”, eller ”upphovsmannen”, inte mindre än 87 gånger i lagen.

Vi måste få bort det där ordet.

Norge har redan tagit steget och infört begreppet ”upphovare” i samband med den revision av upphovsrättslagstiftningen som genomförts där.

Även om det skulle kunna tyckas som enbart en symbolisk förändring (alla andra könsidentiteter har i realiteten precis lika stark upphovsrätt som män har i Sverige), handlar det framför allt om att upphovsrättslagen och dess text hela tiden måste vara ett regelverk som håller sig à jour med samtiden och den verklighet vi lever i.

När vi nu (senast juni 2021) ska genomföra den största uppdateringen av den svenska upphovsrättslagen sedan Infosoc-direktivet implementerades år 2005, är det väl ett perfekt läge för Justitiedepartementet och alla berörda parter att helt enkelt använda sig av Microsoft Word´s utmärkta funktion Sök och Ersätt för hela lagen:

Sök: ”upphovsman”
Ersätt: ”upphovsperson”

Sök: ”upphovsmannen”
Ersätt: ”upphovspersonen”

Det tar ca 5 sekunder. Jag har provat.

Frågan är bara hur vi får det att hända?

Den här krönikan kan väl närmast ses som en förfrågan ut till er, som har mycket bättre kontakter och nätverk än vad jag har. Hur gör vi för att få till stånd en ändring av ett enda ord för att upphovsrättslagen bättre ska stämma överens med samtiden och övrig svensk lagstiftning (som t.ex. Diskrimineringslagen från 2009)?

Kanske är det för mycket begärt att Justitiedepartementet ska ta med det här i arbetet med att implementera DSM-direktivet, men, om det inte går den vägen, vilka politiker skulle vara intresserade av att lägga en motion under motionstiden till Riksdagen i höst?

Trots allt, det torde finnas ett närmast 100-procentigt stöd från Riksdagens ledamöter, skulle motionen läggas fram.

Det känns som om tiden är rätt. Men det görs inte av sig självt. Vi behöver nog tillsammans med övriga kulturbranscher faktiskt ställa krav på lagstiftaren att göra en, i min värld, mycket enkel förändring.

För det vore riktigt förnedrande för såväl upphovsrätten som kulturbranscherna i Sverige, inklusive musikindustrin, om den uppdaterade lagen som ska träda i kraft nästa år fortfarande skulle byggas på ordet ”upphovsman”

Hur går vi vidare?

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se