29 januari 2024

Betänkande om inskränkningarna i upphovsrätten

I juli 2022 gav regeringen Anders Dereborg uppdraget att se över upphovsrättslagens bestämmelser kring inskränkningar i upphovsrätten. Betänkandet är nu publicerat, och innehåller ett antal förslag till lagändringar. I upphovsrättslagen finns en rad inskränkningar, eller undantag, från den absoluta ekonomiska och ideella rätten som tillfaller upphovspersoner. Syftet med dessa inskränkningar är att upphovsrättsskyddade verk ska…

Läs mer