9 april 2024

4 Snabba: Jesper Thorsson, Export Music Sweden

Export Music Sweden har fått förstärkta medel under 2024 för extra insatser för svensk musikexport. MI tog kontakt med VD Jesper Thorsson för att få veta mer. Vad betyder tillskottet från regeringen för ExMS:s verksamhet?  – De två stöden på sammanlagt en miljon kronor är mycket välkommet extrastöd utöver andra stöd 2024 från UD, Kulturrådet,…

Läs mer