11 december 2023

IFPI släpper årets Engaging With Music

IFPI har släppt sin årliga konsumentundersökning Engaging with Music, som bl a visar att musiklyssnare tydligt värderar mänsklig kreativitet högre än AI-genererad musik, men att nästan en tredjedel fortfarande lyssnar illegalt. IFPI har publicerat den årliga rapporten Engaging with Music, som visar hur musikkonsumtionen ser ut runt om i världen. Årets undersökning är baserad på…

Läs mer