11 december 2023

IFPI släpper årets Engaging With Music

IFPI har släppt sin årliga konsumentundersökning Engaging with Music, som bl a visar att musiklyssnare tydligt värderar mänsklig kreativitet högre än AI-genererad musik, men att nästan en tredjedel fortfarande lyssnar illegalt.

IFPI har publicerat den årliga rapporten Engaging with Music, som visar hur musikkonsumtionen ser ut runt om i världen. Årets undersökning är baserad på svar från över 43 000 personer i 26 länder och är den största undersökningen hittills, med insikter om hur människor engagerar sig i och känner för musik.

Undersökningen visar bl a att genomsnittstiden för musiklyssnande per vecka har ökat till 20,7 timmar, jämfört med 20,1 timmar 2022, vilket motsvarar en lyssning på ca tretton fler låtar per vecka under 2023 jämfört med året innan.

79% av respondenterna anser att det finns fler sätt att lyssna på musik än någonsin tidigare, en ökning från 76% år 2022. I genomsnitt använder människor fler än sju olika plattformar, tjänster och metoder för att lyssna på musik.

Användningen av streamingtjänster fortsätter att öka, framför allt prenumerationsbaserad streaming. 73% av respondenterna säger att de lyssnar på musik via licensierade streamingtjänster (premium och reklambaserade).

Pop är fortfarande den mest populära genren i världen, samtidigt som lokala genrer genererar allt mer intresse på de olika marknaderna. 57% av de som medverkat säger att det är viktigt för dem att de kan komma åt musik från hela världen, bland 16-24-åringar är det 65%. I genomsnitt lyssnar respondenterna på åtta olika genrer i sin vardag.

71% säger också att musik är viktig för deras mentala hälsa, medan 78% säger att musik hjälper dem att slappna av och hantera stress.

Olicensierad musik är dock fortfarande ett stort problem eftersom resultaten visar att 29% använder olicensierade eller olagliga sätt att lyssna på eller skaffa musik. 20% av respondenterna anger att de använder appar för att ladda ned musik illegalt, vilket visar att piratkopieringen fortfarande pågår för fullt.

Frances Moore, VD för IFPI, kommenterar resultaten:

– Musik är otroligt viktigt i människors liv. Engaging with Music visar hur fans utnyttjar möjligheterna att lyssna på mer musik på fler sätt än de någonsin gjort tidigare. Användningen av olicensierad musik är dock fortfarande ett betydande problem för musikgemenskapen, särskilt eftersom teknologier fortsätter att utvecklas. Vi måste fortsätta göra allt i vår makt för att stödja och skydda musikens värde.

För första gången inkluderar rapporten i år också ett avsnitt om AI, där man ställt frågor kring hur människor ser på teknikens påverkan. 79 procent anser att mänsklig kreativitet är avgörande för musikskapande, medan 76% anser att en artists musik eller sång inte bör användas av AI utan tillstånd.

74% håller med om att AI inte bör användas för att klona eller imitera artister utan tillstånd, och 73% håller också med om att AI-plattformar tydligt bör visa vilken musik som har använts för att träna modellerna.

Frances Moore igen:

– Medan musikfans runt om i världen ser både möjligheter och hot för musik från AI, är deras budskap tydligt: äkthet spelar roll. I synnerhet anser fansen att AI-system endast ska använda musik om förhandstillstånd erhållits och att de bör vara transparenta om det material som tas in av deras system. Detta är viktiga påminnelser för beslutsfattare när de överväger hur man ska implementera standarder för ansvarsfull och säker AI.

Läs hela rapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se