21 mars 2024

En bransch på högvarv

Under torsdagen bjöd Ifpi in till pressträff i London, för att presentera de globala siffrorna för år 2023. Den starka tillväxten fortsätter, intäkterna har mer än fördubblats sedan år 2015.

Ifpi (International Federation of the Phonographic Industry), grundades år 1933 i Italien. För 90 år sedan var fonogram fortfarande något relativt nytt, och det fanns ett behov av en organisation som kunde företräda de som gav ut skivor. Ordet fonogram lever fortfarande kvar, t ex finns ordet fortfarande kvar som en kategori i Kulturrådets utbetalade stöd varje år, även om ”fonogramstöd” numera står inom parantes.

Idag är Ifpi en världsomspännande organisation, som bl a har uppdraget att sammanställa den globala statistiken för inspelad musik, ett arbete som innebär att mängder med lokala IFPI-kontor bidrar med statistik för de lokala marknaderna. Som t ex Ifpi Sverige, som presenterade statistiken för Sverige samtidigt som de globala siffrorna.

Sedan ett antal år tillbaka sker det globala arbetet samordnat under hela året, och innebär att den statistik som presenteras är den mest tillförlitliga som finns för att förstå hur just den här delen av branschen utvecklas ekonomiskt.

Rapporten för år 2023 visar att de totala intäkterna till de som äger inspelningarna ökade från 26 miljarder dollar år 2022 till 28,6 miljarder dollar, en ökning med 10 procent.

Streamingen utgjorde 67,3 procent av de totala intäkterna, medan försäljning av fysisk media utgjorde 17,8 procent av intäkterna.

Köpta downloads, som i hög grad har ersatts av streamingen, utgjorde 3,2 procent av de totala intäkterna. Värt att nämna är att downloads fortfarande är populärt på en hel del marknader, det totala värdet under 2023 var ca 900 miljoner dollar.

Intäkterna från offentligt framförande, dvs när inspelningarna används i t ex radio, TV, i butiker eller på annat sätt, ökade från 2,5 miljarder dollar år 2022 till 2,7 miljarder dollar år 2023.

Vid presskonferensen diskuterade en panel, som bestod av både de allra största musikbolagen och independentbolag, hur deras roll har förändrats under de senaste åren. Bolagen har alltmer blivit en form av serviceplattformar, som erbjuder olika former av tjänster till artister, beroende av vart i karriären de är.

Kortvideo-tjänster diskuterades också, med anledning av Universals konflikt med TikTok. Panelen framhöll att problemet inte enbart handlar om hur licenserna utformas, utan också om hur själva produkterna ser ut, att de helt och hållet är reklamfinansierade och gratis för användarna.

AI diskuterades självklart också, där en av paneldeltagarna sade att AI i sig självt inte är något problem, branschen har jobbat med AI i många år, problemet ligger i hur specifikt generativ AI ska kunna tillämpas på ett sätt så att rättighetshavarna får kompensation när deras musik används.

I samband med konferensen släpptes den officiella rapporten, som också framhåller att 3,9 miljarder dollar av den globala omsättningen användes för A&R-aktiviteter under år 2023, och att 3,2 miljarder dollar användes för marknadsföringsaktiviteter.

Hela rapporten finns att läsa på:

https://globalmusicreport.ifpi.org/

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se