20 juni 2023

JOHANSSON om AI Act, streamingfusk, user-centric

EU-parlamentet har röstat igenom första steget för AI-förordningen. Produktionen av vinylskivor påverkar klimatet negativt. Branschen samlas för att hantera streamingfusk, och en ny undersökning från Tyskland visar att user-centric skulle kunna få stor påverkan på streamingekonomin. Det och mycket mer med Daniel Johansson.

—–

Den 14 juni röstade EU-parlamentet igenom det första steget för den s.k. AI Act, eller AI-förordningen. Av de 620 ledamöter som röstade var det 499 som röstade för, 28 emot, och 93 som lade ned sina röster.

Arbetet med AI-förordningen går nu in i nästa fas, som innebär förhandlingar mellan medlemsländerna i det Europeiska rådet. Förhoppningen är att dessa förhandlingar ska kunna vara klara i slutet av 2023.

Bland de förändringar som har stor betydelse för musikbranschen ingår krav på att plattformar för generativ AI ska offentliggöra sammanfattningar av upphovsrättsskyddad data som använts vid träning av modellerna, att innehåll som genereras med plattformarna märks upp som just AI-genererat, och att systemen ska vara utformade så att de inte genererar innehåll som gör intrång i upphovsrätten.

Läs mer

—–

Spotify meddelar att man återvänder till området Höjden på Way Out West och utökar samarbetet med Luger. På den egna scenen kommer man låta spellistorna 100, pov och Oyster väckas till liv, med konserter från internationella och svenska artister i olika genrer.

Johan Seidefors, nordisk musikchef på Spotify, säger:

– Det finns en otrolig kraft i livemusiken och när vi kan koppla ihop den känslan med våra spellistor så uppstår ofta en magisk upplevelse. Årets Höjden blir en lekfull, interaktiv Spotify-värld där besökarna kommer närmare sina favoritartister.

Way Out West genomförs 10 – 12 augusti i Slottsskogen i Göteborg.

Läs mer

—–

Distributörer och andra streamingaktörer har gått ihop för att gemensamt bekämpa ”stream fraud”, med den nystartade organisationen MFFA (Music Fights Fraud Alliance). Bland de medverkande finns Spotify, Amazon Music, Vydia, TuneCore, Believe, Distrokid och United Masters.

Tillsammans med NFCTA ska man dela data och utveckla metoder för hur problemet ska hanteras, ett problem som beräknas kosta branschen miljarder kronor per år. På webbplatsen skriver man:

”Our members provide greater cross-platform collaboration and data sharing in coordination with a third party, the National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA), a nonprofit partnership between private organizations, government, and academia. The NCFTA’s mission is to provide a neutral, trusted environment enabling multi-party collaboration to identify, mitigate, and disrupt cyber crime.”

Initiativet har lovordats av flera andra branschorganisationer, som t ex AIM och IDOL. MFFA har öppnat upp för fler bolag och organisationer att bli medlemmar i konsortiet.

https://www.musicfightsfraud.com

—–

The Beatles är ett av banden som blivit populära att använda sig av i samband med att generera musik med hjälp av AI. Redan 2016 släpptes t ex låten Daddy´s Car som hade tränats på The Beatles katalog.

Nu meddelar Paul McCartney att de har använt sig av AI för att återskapa John Lennons röst, för att kunna slutföra en låt som legat och vilat sedan 1970-talet. Låten kommer att släppas senare i år.

Idén kom till i samband med att Peter Jackson använde tekniken i dokumentärserien Get Back, för att återskapa Lennons röst, och Paul McCartney har använt tekniken live, bl a på festivalen Glastonbury förra året.

McCartney beskriver processen för Radio 4:

– Jackson was able to extricate John’s voice from a ropey little bit of cassette. We had John’s voice and a piano and he could separate them with AI. They tell the machine: ‘That’s the voice. This is a guitar. Lose the guitar.’

– So when we came to make what will be the last Beatles record, it was a demo that John had and we were able to take John’s voice and get it pure through this AI. Then we can mix the record, as you would normally do. So it gives you some sort of leeway.

Läs mer

—–

Den 16 juni släpptes låten All Stars Reimagined, med grammisvinnaren Bavé, som helt och hållet skapats med rumsligt ljud i fokus. Produktionen har gjorts tillsammans med högtalartillverkaren Sonos, och Bavé säger:

– Att skapa musik som är speciellt utformad för att beröra och väcka känslor är nog något som alla artister strävar efter. All Stars Reimagined är ett unikt spår för mig och de utvalda låtarna är personliga tolkningar av närhet och avstånd, med texter och melodier som utforskar hur de samspelar och konflikterar med varandra.

All Stars Reimagined på Apple Music

—–

Impala, indie-bolagens samarbetsorgan, har släppt en rapport baserat på den data man har samlat in via sin ”Carbon Calculator”. Undersökningen visar att fysiska musikprodukter står för den största miljöpåverkan bland labels. Man skriver:

”Manufacturing of physical products contributes the greatest proportion of emissions for reporting labels, representing 76% of emissions on average. Over three quarters of this figure is attributed to vinyl production. Both vinyl and CD production involve carbon-intensive extraction of raw materials. Both are made predominantly from different plastics (polycarbonates and PVC), which are derived from petrochemicals, ie from oil. Pressing vinyl to create the final product also requires large amounts of energy.”

I genomsnitt använder bolagen 3.21 kgCO2e för varje enhet som produceras, där det just är tillverkningen som genererar mest, 65 procent. Distributionen av fysiska produkter står för ca 25 procent.

Impala ger förslag som man kan tänka på redan idag, som att använda tillverkare som använder sig av 100 procent förnybar elektricitet, att pressa vinyler i 140 gram istället för 180 gram, att begränsa upplagorna för att inte riskera att skivor måste slängas och att istället för plastfodral använda sig av pappersbaserade fodral.

Läs rapporten

—–

Spotify har ålagts att betala 58 miljoner kronor i s.k. sanktionsavgift, eftersom Integritetsmyndigheten (IMY) bedömt att tjänsten inte varit tillräckligt tydlig med hur man hanterar användarnas uppgifter. Undersökningen har gjorts i samarbete med andra EU-länders dataskyddsmyndigheter och har pågått under flera års tid efter det att GDPR kom 2018.

Karin Ekström, jurist på IMY, säger:

– Informationen som bolaget ger om hur och i vilket syfte användarnas personuppgifter behandlas borde vara mer detaljerad. Det bör vara lätt för användaren att förstå hur Spotify använder deras uppgifter när de begär åtkomst till dem. Dessutom kan personuppgifter av teknisk karaktär, som kan vara svåra att förstå, behöva förklaras inte bara på engelska utan även på användarens egna språk.

Läs mer på IMY

—–

I en ny undersökning gjord av tyska Pro Musik undersöks hur en övergång till user-centric fördelning från streamingtjänster skulle slå mot artister. Pro Musik, en intresseorganisation för frilansande musiker, har använt sig av detaljerad streamingdata från SoundCloud för 18 länder under 6 månader.

Precis som de tidigare tiotalet studier som gjorts kommer man fram till att resultaten är blandade. Eftersom det helt enkelt finns en total pott med pengar som ska fördelas, kommer några bli ”vinnare” på en förändrad modell, och andra kommer bli ”förlorare”.

En del tidigare undersökningar har kommit fram till att effekten inte skulle bli jättestor för enskilda artister, men Pro Musik kommer fram till att ca en tredjedel av de totala intäkterna skulle kunna allokeras annorlunda jämfört med pro rata, baserat på den data man analyserat.

59% av artisterna skulle se en minskning av brutto-utbetalningarna från SoundCloud, medan 41% skulle se en ökning.

29% av artisterna skulle se en ökning som var större än 40%, och 19% skulle se en dubblering. Samtidigt skulle 39% av artisterna förlora mer än 40% av sina intäkter.

Undersökningen visar att det är artister som har få men trogna lyssnare som i högre grad skulle bli vinnare på en förändring, något som även tidigare undersökningar från Tyskland och Frankrike visat.

Rapporten sammanfattar:

”The information and insights presented in this study suggest that the overall impact on the market and on the artist level could be significant enough to warrant a step so disruptive as changing the payment model for music streaming. However, since this change would produce winners and losers by definition, the even more important question concerns the “favorability” of an alternative payment model such as UCPS. The new reward structure it creates and the question whether artists and the music community agree with this new set of incentives are at the heart of this assessment.”

Tidigare undersökningar har tittat på data från Spotify, Deezer, Tidal m fl, och en av frågorna som också behöver hanteras är om effekten av user-centric skulle slå olika på olika plattformar. Än så länge har det inte gjorts någon ännu större undersökning som just jämför effekten på olika plattformar. Alla plattformar har ju sitt ”DNA” och användarna på SoundCloud konsumerar t ex musik annorlunda jämfört med användare på Apple Music eller Spotify.

Därför behövs det troligen ännu mer kunskap och data crunching för att förstå effekterna.

I Sverige beslutade Stim t ex vid sin årsstämma i maj att en djupare utredning ska göras för att se vilka konsekvenser en user-centric fördelning skulle innebära för låtskrivare och musikförlag.

Stim skriver i sin rapport från stämman:

”En av motionerna vid stämman innehöll ett förslag om att Stim ska ge ett opinionsinstitut i uppdrag att undersöka lyssnarvanor hos ett urval av Spotifys användare. Det syfte med undersökningen som uttrycktes i motionen var att samla in statistiskt underlag, som kan användas för att bedöma effekterna av en User Centric-baserad fördelning av rättighetsintäkter och hur dessa skiljer sig från den nuvarande fördelningsmodellen. Motionen röstades igenom av stämman, vilket innebär att en sådan undersökning kommer att genomföras.”

Läs Pro Musiks undersökning

—–

Spotify har sålt tillbaka onlinestudion Soundtrap till två av tjänstens originalgrundare. Spotify köpte Soundtrap 2017, som har fortsatt att existera separat men brandad ”by Spotify””.

Per Emanuelsson, en av grundarna, kommenterar förändringen:

– Soundtrap was built to provide the best collaboration platform for making music online. Together with Soundtrap’s co-founder, Björn Melinder, we’ve made the decision to acquire the company from Spotify, returning to an independent operation. Over the last five years, we’ve greatly benefitted from Spotify’s expertise and global reach, enabling us to rapidly scale our service and launch new products. We thank Spotify for helping to set us on the trajectory we’re on today and are very excited for the future.

https://www.soundtrap.com

—–

Amerikanska GRAMMY har uppdaterat sina regler för vilken musik som kan bli nominerad till priser, och inkluderar nu även AI-skapad musik, så länge musiken huvudsakligen har skapats av människor och inte är autogenererad.

GRAMMY´s CEO, Harvey Mason jr, säger:

– At this point, we are going to allow AI music and content to be submitted, but the GRAMMYs will only be allowed to go to human creators who have contributed creatively in the appropriate categories. If there’s an AI voice singing the song or AI instrumentation, we’ll consider it. But in a songwriting-based category, it has to have been written mostly by a human. Same goes for performance categories – only a human performer can be considered for a GRAMMY.

Läs mer

—–

Veckans AI-citat

Elizabeth Matthews, CEO på ASCAP
“ASCAP has been adapting to disruption for more than 100 years. AI doesn’t scare us because we see technology as an opportunity to innovate for our songwriter, composer, and music publisher members. The future is bright and we have our helmets on to fight the fight to protect the rights of music creators.”

Paul McCartney angående återskapandet av John Lennons röst:
”I’m not on the internet that much but people will say to me: ‘Oh, yeah, there’s a track where John’s singing one of my songs,’ and it’s just AI … it’s kind of scary but exciting, because it’s the future. We’ll just have to see where that leads.”

Andreea Gleeson, CEO för TuneCore, angående samarbetet med Grimes och CreateSafe:
”The use of AI allows artists to enhance their creativity, build a deeper relationship with their fans through co-creation, and establish a new revenue stream. It also expands the pool of music creators by making it easier for people to create music. By joining forces with Grimes and CreateSafe, TuneCore becomes a first mover in the space, providing artists the opportunity to engage with AI technology in an innovative, streamlined process that provides tangible value and enables consent, control and revenue splits at scale. Going forward we’re eager to explore similarly innovative initiatives on behalf of our artists.

—–

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se