7 mars 2023

Stim: Endast var femte låtskrivare är kvinna

Bara 21 procent av Sveriges låtskrivare är kvinnor, och kvinnliga upphovspersoner är kraftigt underrepresenterade på topplistorna. Siffrorna visar dock på en positiv utveckling, framför allt för unga låtskrivare. Det rapporterar Stim, som granskat jämställdheten i musikindustrin.

Stim har 100 000 anslutna musikskapare, men bara 21 000 av dem är kvinnor. En långsam förbättring av situationen kan dock skönjas – av de som anslöt sig till Stim under 2022 är 28 procent kvinnor. 

Det skriver upphovsrättsorganisationen i ett pressmeddelande.

– Andelen kvinnliga anslutna hos Stim är en spegling av hela musikbranschen i Sverige och internationellt. Vi gläds åt att se att andelen nyanslutna kvinnliga upphovspersoner ökar, men än finns mycket kvar att göra, säger Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet.

På Topplistorna är andelen kvinnliga låtskrivare ännu färre. Av Topp 100 mest spelade svenska låtskrivare år 2022 så var 16 kvinnor, det är dock en ökning från 13 kvinnor år 2013.

Stim arbetar för ökad jämställdhet i branchen bla nydanat genom Stim Forward Fund i samarbete med nätverken KVAST och Konstmusiksystrar. 2022 var också det första året som fler kvinnor än män fick Stims stipendium.

Stim är även huvudfinansiär för det internationella jämställdhetsprojektet Keychange, som MI senast skrev om här.

Stim undertecknar nu också ”The Keychange Pledge”, projektets handlingsprogram för att skapa hållbara strukturer och fler möjligheter för kvinnor i alla delar av musikindustrin.

– Genom Keychange har vi tillgång till världsledande forskning, utbildning och expertis. De är en utmärkt partner när Stim nu tar nästa steg i sitt jämställdhetsarbete, säger Sofie Marin.

Christel Valsinger