27 februari 2023

Handlingsplan från Keychange

Jämställdhetsprojektet Keychange som lanserades 2017 har presenterat resultatet av de första fem årens arbete för EU-politiker i Bryssel. Nu lanserar Keychange en handlingsplan för jämställdhet i musikindustrin.

Tillsammans med nätverket av artister och branschproffs har kärnan i Keychange från början varit en publik avsiktsförklaring för musikbranschen, The Pledge. Genom den har har fler än 600 internationella festivaler, musikbolag och musikorganisationer offentligt förklarat sin inriktning och sina mål för sitt egna jämställdhetsarbete med sikte på år 2022.

I samarbete med Erasmusuniversitetet i Rotterdam har Keychange nu analyserat data och material från organisationer som skrivit under The Keychange Pledge. Bland resultaten som presenterades för EU-politiker vid ett event på La Ancienne Belgique i Bryssel framgår bl a att år 2021 hade 64 % av de som skrivit på avsiktsförklaringen, nått eller överskridit sina mål för jämställdhetsarbetet — minst 50% representation av kvinnor eller köns-expansiva artister eller professionella. Siffrorna baserar sig på fler än 200 organisationer som rapporterat om sin arbetsprocess med The Keychange Pledge och i vad mån de har uppnått sina mål. Resultatet, menar man från Keychange, visar att riktade åtgärder fungerar.

Men Keychange konstaterar också att ”kvinnor och könsexpansiva personer fortfarande är gravt underrepresenterade i musikindustrin.”

Framöver kommer Keychange att arbeta för att inkluderas i samtliga sektorer i musikindustrin. En ny handlingsplan lanseras också som ska utveckla nya ramverk, kampanjer och fördjupad utbildning och spridning av metoder för att uppnå målet ökad jämställdhet.

Läs mer på https://www.keychange.eu/

Christel Valsinger