25 januari 2022

Regeringen höjer evenemangsstödet

Evenemangsstödet höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna, vid inställda arrangemang. Även maxbeloppet i stödet höjs, meddelade regeringen vid en presskonferens idag.

I december aviserade regeringen att evenemangsstödet förlängs med perioden januari-mars 2022. Sedan dess har restriktionerna skärpts ytterligare med anledning av pandemin, varför nu också den andel av kostnaderna som en arrangör kan få ekonomiskt stöd för utökas, från 70 till 90 procent. Höjningen gäller under samma period.

Maxbeloppet på 22,5 miljoner kronor i stöd för ett enskilt evenemang är nu det högsta som EU tillåter, sa näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson under presskonferensen.

Evenemangsstödet infördes för att arrangörer skulle våga planera för t ex konserter och teaterföreställningar under en period då det inte går att förutse om nya restriktioner kan komma på plats med kort varsel.

De olika kulturstöden har fått kritik för att vara för svåra och ansöka om och att berättigade kulturaktörer därför går miste om stöd. Men ansökningsförfarandet kommer inte att ändras.

– Vi måste vara fortsatt stränga när det gäller att få ut stöd. Varje krona ska gå till rätt ändamål, sa näringsministern.

Under presskonferensen sa kulturminister Jeanette Gustafsdotter också att det nya sakrådet för kris och återstartsfrågor möttes för första gången den 19 januari. Rådet ska fokusera på aktörernas förutsättningar ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Christel Valsinger