12 juli 2021

4 Snabba: Alfons Karabuda/Skap, om New Internet Media

SKAP lyfter i ett pressutskick fram teknik från New Internet Media (NIM) som ”ljuset i den digitala tunneln”. Tekniken ger säkrare registrering av upphovsrätt, möjliggör realtidsutbetalningar och tillåter anslutna upphovsrättspersoner att använda sig av user centric-modellen* för sina streamingintäkter. SKAP har varit rådgivande part till New Internet Media i anpassningen av tekniken. MI bad föreningens ordförande Alfons Karabuda att berätta mer.

 

Vad är det New Internet Media lyckats med som andra inte gjort?

– New Internet Media är ett innovativt fintechbolag som likt systemen för t.ex. kreditkort ser till att pengar färdas säkert, snabbt och korrekt från köpare till säljare. Som det ser ut nu i vår musikbransch kan färden för pengarna ta flera år innan de kommer fram och då tyvärr dessutom för ofta till fel ”säljare” (upphovsperson).

– Med NIM sker det i realtid till din digitala plånbok och genom nya sätt att använda så kallade smarta kontrakt (NFT/Non Fungible Token) med lagstiftning som möjliggör NFT-registrering av din musikaliska upphovsrätt, öppnar sig många spännande möjligheter.

Vad innebär NIM:s tjänster för upphovspersoner?

– Förutom att du får ersättning för musiken man lyssnar på innan låten ens spelat klart på t.ex Spotify, så ger det valmöjligheter. Med ett snabbare, innovativt och mer effektivt system som tydligt kopplas till just din upphovsrätt kan du istället för att känna dig tvingad att skriva bort dina rättigheter för alltid, istället låta investerare betala dig för att dela royaltyintäkterna under en begränsad tid. Något de inte är så intresserade av nu då osäkerheten är för stor kring om pengarna man har rätt till som upphovsperson faktiskt kommer fram, och om så sker antagligen ofta så sent att investeringsviljan svalnat…

Finns det juridiska eller tekniska skäl till att sådant som realtidsutbetalningar och user centric-modellen inte vunnit så mycket mark tidigare eller är det en fråga om vilken affärsidé olika bolag ser som lönsam?

– Tekniken för realtidsutbetalning är helt ny genom NIM, men user centric har ju funnits och debatterats. Det jag ser som trend är att de som inte är intresserade av modellen inte heller håller individen i centrum. Sällskap och bolag har varit nöjda med att visa på stor omsättning och kanske inte velat bekosta nya system utan att just omsättningen höjs. ”Det enda” som sker är ju med UC att pengar omfördelas. Och som vi ser i vissa rapporter med hundratals procent i skillnad för en enskild upphovsperson. Det kan man framöver inte nonchalera. Det kommer att resultera i att rättighetshavarna går till en konkurrent som kan erbjuda korrekt utbetalning.

– Dessutom är beräkningarna som säger att det är dyrt med user centric-system baserade på att man bygger på och om gamla system. Men allvarligt talat, om du vill ha en elbil kanske det är bättre att köpa en istället för att bygga om din gamla diesel? Som Björn Ulvaeus sa vid ett möte jag närvarade vid: vi kan inte globalt fortsätta investera i parallella system finansierade av samma rättighetshavare. Tiden är inne för att använda tredjepartsutvecklare så vi kan ägna oss åt att skapa andra värden.

Det första verket att registreras hos NIM i USA är ditt verk The Death of Tintagiles End. Har du sålt några NFT:s ännu?

– Låt mig formulera det såhär. Nej 🙂

Christel Valsinger 

*User centric-modellen för royaltyutbetalning innebär att en upphovsperson får betalt för det faktiska antal streams hens låtar genererat. Idag använder de flesta streamingtjänster Pro rata-modellen, där
användarnas månadsavgifter blir till ett totalt belopp, från vilket upphovspersonerna får en lika stor del som lyssningen av deras verk utgör av den totala lyssningen. Flera studier har gjorts av vilka konsekvenser de olika systemen får, men åsikterna om vilken modell som är bäst går isär. MI:s skribent Daniel Johansson har skrivit om dessa studier bla här och här.