12 november 2019

JOHANSSON om AI-rättigheter, Spotify-pengar och musikhälsa

Rättighetshavare i USA får inte sina pengar från Spotify. Om du vill må psykiskt bra ska du strömma minst 78 minuter musik varje dag. Tencents exklusiva rättigheter godkända i domstol. Det och annat från Daniel Johansson.

—–

Den amerikanska motsvarigheten till PRV, USPTO, har börjat ta tag i frågan om hur upphovsrätt ska hanteras i samband med AI-skapad musik. I ett första steg har man publicerat en allmän enkät där vem som helst kan komma med feedback i frågan, även privatpersoner.

Frågeställningen har aktualiserats under de senaste åren när nya plattformar som Amper Music, Flowmachines, Jukedeck, AIVA och andra ersätter mänskliga kompositörer genom att lära sig från stora mängder musik och skapa ny musik baserat på den.

Den första frågan som USPTO ställer, är:

”Should a work produced by an AI algorithm or process, without the involvement of a natural person contributing expression to the resulting work, qualify as a work of authorship protectable under U.S. copyright law? Why or why not?”

Inom EU har frågan diskuterats vid olika tillfällen, men har än så länge inte lett fram till något nytt direktiv. Det innebär att det i stort sett är upp till leverantörerna av plattformarna att bestämma vem som har upphovsrätten till AI-skapade verk.

Som exempel kan nämnas AIVA, som idag används av många YouTubers för bakgrundsmusik, där upphovsrätten i gratisversionen tillfaller AIVA, men om en användare betalar för en prenumeration på AI-tjänsten tillfaller upphovsrätten användaren.

Det här är också en av frågorna som tas upp i enkäten i USA: ”Should an entity or entities other than a natural person, or company to which a natural person assigns a copyrighted work, be able to own the copyright on the AI work? For example: Should a company who trains the artificial intelligence process that creates the work be able to be an owner?”

Med tanke på att den här frågan kommer att bli allt mer aktuell framöver är det positivt att USPTO nu hämtar in mer kunskap och åsikter. Svar på frågorna ska skickas in i form av ett fysiskt brev senast den 16 december i år. Kanske läge att uppmuntra kollegor i USA att skicka in?

Samt, kanske borde PRV, som ju sedan en tid har ett utökat ansvar kring upphovsrätten här i Sverige, genomföra något liknande?

—–

Under 2018 ingick Spotify en överenskommelse med rättighetshavarna i USA för att retroaktivt betala ut pengar för perioden 2012 till 2017, eftersom tjänsten inte hade haft korrekta mekaniska licenser på plats. Uppgörelsen innebar att Spotify betalade ut 425 miljoner kronor på ett bräde till ett bankkonto, pengar som sedan skulle fördelas till de korrekta rättighetshavarna. Efter det hade låtskrivare och förlag möjligheten att claima pengar via en dedikerad webbplats.

Nu har det uppstått problem i arbetet med att identifiera rätt verk och rätt antal uppspelningar för att kunna fördela pengarna. Enligt Digital Music News har de allra flesta som claimat pengar fortfarande inte fått några utbetalningar, bara 10 procent av verken har kunnat identifieras med hjälp av ISRC-koder, och för en gångs skull skäller ingen på Spotify.

Företaget Epiq Global blev tilldelade uppdraget att fördela pengarna, och det är alltså de som haft problem. Kritiken har varit stor över hur processen gått till, rättighetshavare har inte fått svar på sina claims och kommunikationen har generellt varit undermålig. Epiq är inte heller något företag som specifikt fokuserar på musikbranschen:

”We are a worldwide provider of legal services, serving law firms, corporations, financial institutions and government agencies—helping them streamline the administration of business operations, class action and mass tort, court reporting, eDiscovery, regulatory, compliance, restructuring, and bankruptcy matters.”

Nu har en ny deadline satts till 11 december, då rättighetshavare ska skicka in Spotify ID´s på låtarna (URI), snarare än ISRC-koder.

I sammanhanget bör nämnas att Spotify faktiskt uppmärksammat just problemet med korrekt identifikation vid flera tillfällen tidigare, både vad det gäller CMO´s hantering av data och pengar de samlar in, men kanske framför allt just när det gäller den mekaniska licensieringen i USA. Trots allt, som alla verksamma i musikbranschen känner till, metadata kring musik är ingen enkel baggis…

—–

CISAC meddelar att de globala digitala intäkterna till upphovsrättsorganisationer ökade med hela 29 procent under 2018, jämfört med 2017. De digitala intäkterna landade på 1,64 miljarder euro.

Men, de digitala intäkterna utgör fortfarande en begränsad del, ca 17 procent, av de totala intäkterna som även inkluderar intäkter från drama och visuell konst. Totalt samlade världens insamlande sällskap in 9,7 miljoner euro under år 2018.

—–

En kinesisk domstol har avgjort att streamingtjänsten NetEase gjort intrång i upphovsrätten genom att man har tillgängliggjort musik från den mycket stora popstjärnan Jay Chou. Tencent Music har exklusiva rättigheter till Chous katalog, och hade licensierat musiken till NetEase för en begränsad tid, ett år.

Trots att tiden hade gått ut fortsatte alltså NetEase att tillhandahålla musiken, och det var det rättegången handlade om. NetEase får nu, förutom att ta bort musiken, betala Tencent motsvarande ca 1 miljon kronor i skadestånd.

NetEase, som är den största kinesiska konkurrenten till Tencents musiktjänster QQ Music, Kugou och Kuwo, har 300 miljoner registrerade användare. Tencent har 700 miljoner. Den tredje stora konkurrenten är Xiami som ägs av mediekoncernen Alibaba.

—–

Deezer har släppt något som heter Spleeter, ett verktyg som gör det möjligt att separera sång från instrument. Genom att använda sig av forskning kring skillnader i ljudbilder mellan sång och olika musikinstrument, har man använt sig av katalogen på tjänsten för att förfina modellen. Verktyget presenterades nyligen vid ISMIR-konferensen.

Dessutom har Deezer släppt Spleeter som open source på GitHub, vilket innebär att vem som helst kan använda sig av verktyget. Verktyget kan förutom sång också separera mellan olika instrument, och resultaten är förvånansvärt bra.

Läs mer på bloggen: https://deezer.io/releasing-spleeter-deezer-r-d-source-separation-engine-2b88985e797e

Deezer har också genomfört en undersökning tillsammans med British Academy of Sound Therapy, som visar att människor som streamar musik mer än 78 minuter varje dag mår bättre psykiskt. Alltså, exakt mer än 78 minuter, inte 77 minuter.

Även om undersökningen inte är fullständigt medicinskt vetenskapligt underbyggd, den baseras på människors egna uppfattningar om hur de mår när de lyssnar på musik, bekräftar den vad många andra studier visat, att musik kan ha en avgörande betydelse för människors välmående.

Intressant i sammanhanget är att respondenterna till övervägande andel anger att de gärna lyssnar på hårdrock och aggressiv musik när de försöker få bukt med vrede och upprördhet, snarare än att lyssna på lugn musik.

Frederic Anteim, innehållsansvarig på Deezer, kommenterar resultaten:

– Music influences our lives and at Deezer we try to understand and embrace the relationship that people have with their favourite tunes. Now we’ve been able to go even deeper into that relationship and see how people use music to manage different mental states. The results offer an idea for how music can be used to manage our emotional and mental health on a daily basis, especially when you have a wide library at your fingertips.

—–

Lästips: AI to upend melody making, teach artists how to please, Spotify tech guru says

—–

Daniel Johansson