13 november 2018

JOHANSSON om Spotifys nya förlagsplattform mm

Det duggar tätt med nyheter från Spotify vad det gäller direktrelationer till rättighetshavare i musikbranschen. Senast ut är Spotify Publishing Analytics. Det och mycket annat från Daniel Johansson.

—–

Spotify har lanserat en ny plattform för musikförlag, än så länge i betaversion. Plattformen heter Spotify Publishing Analytics och ska göra det lättare för förlag att få statistik kring sin musik.

Plattformen presenterar t ex streamingsiffror över förlagets verk, liksom vilka låtar som finns på vilka spellistor, positioner, trender och utveckling. Det går också att visa varje enskild låtskrivare separat, för att se information och data för respektive person som är knuten till förlaget.

Steget har av en del tolkats som att Spotify nu vill försöka skapa en direktlänk även till förlagen, med direktlicenser och låtskrivare direkt signade med tjänsten på samma sätt som man har börjat göra med artister. Men Spotify skriver i ett pressmeddelande: ”Right now we’re focused on providing publishers with this valuable data – Spotify Publishing Analytics won’t change anything about how publishing royalties are accounted or paid.”

Jules Parker, som varit ansvarig för framtagandet av produkten, säger:

– One of our core missions at Spotify is to enable creators the opportunity to live off their art. The publishing community is integral in supporting the songwriters that create the music we love. With more information, publishers are empowered to make the most of the opportunities the global reach of Spotify provides, and the more information we can share with each other, the more opportunities we can help create for songwriters.

Spotify har under utvecklingen tagit hjälp av flera förlag, bl a BMG och Reservoir.

https://publishers.spotify.com

—–

En undersökning som genomförts på beställning av norska TONO, danska KODA och finska TEOSTO, visar att över hälften av den svenska befolkningen nu betalar för streaming. Närmare bestämt 51 procent av hela befolkningen.

Totalt är det 92 procent av svenskarna som strömmar musik, och det ser ungefär likadant ut i de övriga nordiska länderna. Finland sticker ut rejält, där 92 procent av befolkningen strömmar musik, men bara 26 procent betalar. YouTube används i mycket högre grad som den viktigaste musiktjänsten i Finland jämfört med i de andra länderna, över 30 procent av befolkningen anger att det är deras huvudsakliga musiktjänst.

Norge sticker ut som det land där man använder streamingtjänsterna mest och lyssnar på musik under längst tid, 18 timmar per vecka. I Danmark, som jämförelse, lyssnar befolkningen på musik ca 11 timmar i genomsnitt per vecka.

En intressant detalj är att antalet användare av Spotify har ökat i Sverige under det senaste året. Förra året var det 64 procent av den svenska befolkningen som använde Spotify, i år är det 69 procent. Det kan t ex jämföras med Danmark där 38 procent använder Spotify.

Radio är fortfarande dominerande vad det gäller att hitta ny musik i samtliga nordiska länder. I Sverige är det 14 procent som har köpt minst en CD under 2018, och 6 procent som har köpt en vinylskiva.

Läs hela rapporten

—–

YouTube meddelar att man har betalat ut 1,8 miljarder dollar från reklamintäkterna till rättighetshavare under perioden 1 oktober 2017 – 30 september 2018. Rapporten, som heter ”How Google Fights Piracy”, säger också att YouTube har betalat ut totalt 6 miljarder dollar i split från intäkterna sedan starten, varav hela 3 miljarder ska komma från musik identifierad genom YouTubes Content ID.

YouTubes rapport

—–

Även Apple Music har tagit steget att ”välja ut” aggregatörer som de rekommenderar mer än andra. Spotify har gjort samma sak, framför allt med DistroKid under ett bra tag, innan de för några veckor sedan avslöjade att de köpt in sig i plattformen och kommer använda sig av den för att göra det möjligt för artister att distribuera sin musik också till andra tjänster genom Spotify for Artists.

Apple Music listar nu The Orchard, CD Baby och Kontor New Media som sina ”Preferred Plus Partners”. De som använder någon av dessa tre kommer få bättre tillgång till avancerad statistik och tidigare tillgång till information om trender. Apple har satt upp ett antal trösklar för vem som får vara Preferred Plus, bl a ska aggregatören minst ladda upp 40 000 låtar per kvartal, samt ha låga nivåer för nekande till publicering från Apple.

Apple inför också en lägre nivå, där är gränsen 10 000 låtar per kvartal. Exempel på sådana som når upp till den nivån är Kobalts AWAL, Believe Digital, Tunecore och FUGA. Det finns också en lägsta nivå som heter Approved, där ytterligare nitton agreggatörer finns med.

Listan med aggregatörer

—–

Deezer har börjat lägga till streaming av radiokanaler i sin app. Det handlar alltså inte om podcasts utan om vidare-strömning av befintliga radiofeeds. Till en början är det radiokanaler i Sydafrika som integreras på streamingtjänsten, men Deezer säger att fler länder och kanaler kommer att läggas till successivt.

—–

Spotify Connect är Spotifys protokoll som gör det möjligt för hårdvarutillverkare, av t ex smarta högtalare, att koppla ihop produkterna med tjänsten. Fram till nu har det bara varit betalande prenumeranter som kunnat använda tjänsten genom sådana produkter, men nu meddelas att det även kommer bli möjligt för prenumeranter till Spotify Free att strömma musiken genom tredjepart.

—–

CISAC rapporterar att 2017 blev ytterligare ett rekordår för de insamlande sällskapen runt om i världen. För första gången nådde intäkterna från digitalt över en miljard dollar, och totalt landade de globala intäkterna för de 239 organisationerna på 9,5 miljarder dollar.

Det kan jämföras med IFPI´s siffror för masterägarnas intäkter under föregående år, som uppgick till 17,1 miljarder USD. Men, för masterägarna utgjorde digitalt hela 54 procent av intäkterna, medan det på förlags/kompositörssidan bara var 13 procent av de globala intäkterna som kom från digitalt.

CISAC konstaterar att traditionell broadcast, bakgrundsmusik och live fortfarande är de största intäktskällorna.

—–

Den italienska upphovsrättsorganisationen SIAE har blivit anmodade av Italiens motsvarighet till Konkurrensverket att sluta upp med monopolliknande metoder. Enligt myndigheten skulle SIAE utnytta sin dominerande position för att kontrollera marknaden.

Även Italien har infört EU-direktivet inriktat mot rättighetsorganisationer för att öppna upp för en ökad konkurrens på området, men enligt konkurrensmyndigheten har SIAE fortsatt använda olika taktiker för att tvinga låtskrivare att vara kvar hos dem, istället för att de ska kunna gå till andra sällskap.

SIAE har svarat att de kommer att utvärdera det som ålagts dem och visa att deras verksamhet överensstämmer med landets lagstiftning. De ska också betala en symbolisk bot på 1 000 euro.

—–

AI-plattformen LANDR har meddelat att över 2 miljoner musiker, artister och andra nu har använt tjänsten. LANDR är framför allt kanske inriktad på automatiserad mastering, där plattformen med hjälp av maskininlärning har lärt sig hur musik ska mastras på bästa sätt. Över 10 miljoner låtar har nu mastrats genom plattformen.

Men LANDR erbjuder även annat, framför allt till DIY artister, möjligheten att skapa musik tillsammans med andra och kunna publicera sin musik på sociala medier, men också en aggregatörsfunktion till 150 streamingtjänster runt om i världen.

—–

Daniel Johansson