21 augusti 2018

Techfestival på KTH

Musik- och teknikfestivalen Music Tech Fest kommer till KTH i Stockholm 3–9 september. Under en vecka möts världsartister, studenter, forskare, kreatörer och innovatörer. Tillsammans utforskar och skapar de nya sätt att göra och uppleva musik och teknik. Jämställdhet är genomsyrande för den mångfasetterade festivalen. Bland de medverkande finns Imogen Heap.

Utöver musik som förenande kraft behandlar festivalen ett brett spektrum av ämnen som: artificiell intelligens, neurovetenskap, synestesi och blockchain-teknik. Music Tech Fest välkomnar alla människor oavsett bakgrund eller intressen. När det gäller programdeltagarna är tanken att minst hälften ska vara kvinnor.

– KTH och Music Tech Fest har i mångt och mycket samma inriktning och värderingar. Det handlar exempelvis om att få in fler tjejer och kvinnor i tech-miljöer, från utbildning till arbetsliv. Vi är övertygande om att forskning, utbildning och företagande kräver jämställdhet för att nå högsta kvalitet, säger Sanna Cedergren, projektledare för KTH:s engagemang i MTF Stockholm på KTH.

Idéer som föds på MTF får ofta eget liv och utvecklas till affärsidéer eller patent. Ett exempel är ”Interactive Hub”, ett fysiskt gränssnitt för att manipulera ljud, som tog sin form under MTFScandi i Umeå 2015. Under de senaste fem åren har MTF dessutom påverkat politiken på högsta nivå genom rekommendationer till EU-kommissionen och G7-ledarna.

Även i år förväntas aktiviteterna leda till nya tekniker. Till exempel kommer världsartisten Imogen Heap ägna sig åt att hitta nya tekniska lösningar baserade på blockchain-teknik som underlättar hantering av musikrättigheter.

Att KTH och MTF funnit varandra är ingen slump berättar MTF:s grundare Michela Magas:

–  Sverige är ett internationellt nav för innovation och KTH är ett framstående universitet, där nya idéer omsätts i industrin och i människors vardag. Att MTF anordnas tillsammans med KTH är en perfekt grund för att odla oväntade samarbeten och innovationer som vi kommer få se mer av i framtiden.

Från KTH:s sida medverkar fler än 150 forskare och studenter – bland annat KTH:s robotikprofessor Danica Kragic som lanserar delar av programpunkten #MTFLabs med fokus på artificiell intelligens. #MTFLabs avhandlar även robotik, data, mode tech, VR, neurovetenskap.

För allmänheten finns biljetter att köpa för fredagen 7 september till söndag 9 september. Festivalen innefattar även Teklafestivalen 8–9 september, som KTH anordnat tillsammans med Robyn sedan 2015.

Lars Nylin