5 juli 2018

EU-beslut om digital upphovsrätt uppskjutet

Den uppmärksammade processen kring en reformering av direktiven för digital upphovsrätt tog en ny vändning på torsdagen. Nyligen röstade EU-parlamentets rättsliga utskott för ett förslag som skulle stärka upphovsrätten och möjligheten för stora digitala plattformar att spara in på ersättningen.  På torsdagen sa EU-parlamentet sitt och förslaget ska nu arbetas om innan det blir en ny omröstning i mitten av september.

De mest omdiskuterade artiklarna i förslaget är artikel 11, där det talas om att mediehus och andra ska ha rätt att ta ut avgifter för att deras material länkas. I artikel 13, den som mest berör musikbranschen, talas om att plattformar där användare kan ladda upp material, som YouTube eller Facebook, ska ersätta upphovsrättsinnehavare när deras material laddas upp.

Nätliberala krafter har talat om ”katastrof för internet som vi vant oss vid att det ska vara”. Detta i samspel med stark lobbying från de stora techgiganterna de senaste veckorna antas ligga bakom att siffrorna för ett uppskjutet beslut nu blev 318 – 278 i EU-parlamentet.

Röster från musikindustrin har fokuserat på den radikalt lägre ersättning till upphovsrättsägare som utbetalas från plattformar som primärt distribuerar privatpersoners uppladdningar jämfört ersättningen från prenumererade streamingtjänster som exempelvis Spotify. De första kan åberopa så kallade ”Safe harbors”, de sistnämnda inte.

EU:s ministerråd har sagt ja till de skärpta kraven, liksom alltså EU-parlamentets juridiska utskott. Nu återstår att se hur parlamentarikerna slutligt ställer sig vid omröstningen i september.

– Jag är nöjd med beslutet, det här vinner på att hela parlamentet involveras, att vi får in perspektiv från alla folkvalda i parlamentet när vi nu fortsätter arbetet med hur vi vill att förlaget ska se ut, säger Jytte Guteland (S) till Computer Sweden.

– Jag tycker inte att förslaget har rätt balans som det ser ut nu. Visst är det viktigt att värna upphovsrätten men det här ställer för stora krav på plattformar och användare, säger Gunnar Hökmark (M).

Samtidigt anser Hökmark att det förekommit överdrifter:

– Det har blivit en förvrängd debatt om att det handlar om internets död eller att man inte ska få länka. För en del blir det ett sätt att demonisera internationellt samarbete. Vi läser saker över gränserna så att få en upphovsrättslagstiftning som gäller på europeisk nivå är bra, och det är bra för de svenska upphovsrättsinnehavarna, fortsätter Hökmark i Computer Sweden.

Även Guteland understryker vikten i att direktiven skärps:

– Det handlar om hur större plattformar med mycket musik exempelvis ska göra mer rätt för sig i förhållande till rättighetsinnehavare, det är ett bekymmer i dag.

Från svenska branschorganisationer har samstämmigt pekats på att faran med det så kallade ”innehållsfiltret” överdrivits. Musikförläggarnas VD Elisabet Widlund är en av dem som pekat på detta bland annat i Musikindustrin: http://www.musikindustrin.se/2018/06/26/upphovsratt-vitt-skilda-asikter-om-eus-upphovsrattsreform/.

Lars Nylin