4 september 2017

Unikt forskningsprojekt för Playground och Soundtrack Your Brand

Den 1 september startade ett nytt forskningsprojekt med bl a svenska Playground Music och Soundtrack Your Brand som deltagare. Projektet syftar till att ta fram nya verktyg och metoder för musikindustrin.

Det råder ingen tvekan om att de stora mängder data som musikindustrin idag hanterar innebär såväl utmaningar som möjligheter. Vid i stort sett varje branschkonferens diskuteras begrepp som ”big data” och ”data mining,” och för de flesta verksamheter i branschen är det vardag att processa och försöka förstå mönster i all denna data.

FuturePulse är ett forsknings- och innovationsprojekt som under tre års tid ska försöka ta fram nya verktyg och arbetssätt tillsammans med branschen. EU har anslagit närmare 30 miljoner kronor till projektet som en del av programmet Horizon 2020, det största programmet någonsin i EU för forskning och innovation.

Daniel Johansson vid Linnéuniversitetet, som har varit med och skrivit ansökan och formulerat de tre ”use casen” i projektet, är jublande glad:

– Jag kom i kontakt med embryot till det här projektet redan hösten 2014. Grundidén var lysande, men det behövdes en förankring i tydliga behov i branschen. Tillsammans med Playground och Soundtrack Your Brand har vi kunnat identifiera områden där det finns potential till utveckling. Sen har det tagit ett tag att få igenom projektet, men nu kör vi igång och det kommer bli spännande tre år!

De tre use casen är fokuserade på ett område som kallas ”predictive analytics”, d.v.s. hur man använder stora mängder data för att förutsäga, eller åtminstone få en aning om hur marknaden kommer att reagera på en produkt.

För ett musikbolag som t.ex. Playground Music, handlar det om att med hjälp av stora mängder data från sociala medier, musiktjänster, biljettförsäljning och demografisk data kunna få en bild av hur en musikrelease kommer att tas emot. Målet är att metoderna och tekniken ska hjälpa även mindre bolag att lägga budgetar som förutom magkänslan också grundas på statistisk analys.

För en musiktjänst som Soundtrack Your Brand handlar det om att genom analys av data förstå vilken musik som fungerar bäst i olika miljöer och sammanhang. Det finns studier som t.ex. visar att en livsmedelsbutik som spelar ledsam musik i moll och med låg bpm säljer mer godis än vanligt. Här har Soundtrack Your Brand redan gjort en hel del arbete (se tidigare artikel på MI). Genom att använda sig av ”predictive analytics” kan spellistor formas som dels påverkar en verksamhets försäljning av sina varor vid olika tidpunkter, men också för att helt enkelt skapa njutbara musikmiljöer.

För en konsertarrangör handlar det om att kunna samla in och förstå data från streamingtjänster såväl som sociala medier för att kunna sätta mer grundade prognoser kring biljettförsäljning. Med i projektet som use case för liveområdet är franska Bass Nation som är en konsert- och festivalarrangör fokuserad på elektronisk musik.

Förutom dessa tre ingår monitoreringsföretaget BMAT från Spanien, det grekiska teknikföretaget ATC som levererar lösningar till europeiska mediahus och banker, musikforskningsinstitutet IRCAM från Frankrike, musikanalysföretaget Musimap från Belgien och forskningsinstitutet CERTH från Grekland.

Jonas Sjöström, VD för Playground Music Scandinavia, är glad för vilka möjligheter som öppnar upp sig genom forskningsprojektet:

– Vi behöver lära oss mycket mer om vad som styr konsumentens val i en marknad med ett nästan oöverskådligt utbud. Inte minst hur olika traditionella och sociala media samverkar och påverkar valen. Jag tror den här studien kommer att kunna ge oss många viktiga svar på hur vi ska jobba och bättre tillvarata artisternas potential genom att bättre kunna ringa in deras sannolika publik.

Andreas Liffgarden, grundare och styrelseordförande för Soundtrack Your Brand, säger:

– Muzak och hissmusik är dött! Nu gäller det att vara mindre smakdriven och mer datadriven. Rätt musik på rätt plats och tid ger bättre affärer. Det bevisade vårt tidigare forskningsprojekt med McDonalds. Det gav oss blodad tand att lära oss mer om musikens effekter och att kunna förutsäga dem. Det gör att vi så klart ville vara med i Future Pulse. Soundtrack Your Brand ska vara marknadsledande i att förstå vilken musik som hjälper våra kunder på bästa sätt.

FuturePulse kommer under hösten lansera en webbplats där det ska vara möjligt att följa projektets utveckling under de tre åren med publicerade rapporter, artiklar och nyheter.

Fotnot: Daniel Johansson är samma Daniel Johanson som medarbetar i Musikindustrin.se.

Lars Nylin