22 februari 2016

ORGANISATION Makten Över Musiken växer

Mentorskapsprogrammet Makten Över Musiken arbetar för jämställdhet inom musikbranschen. Nu utökas verksamheten från Stockholm till Malmö, Göteborg och Umeå. 

Makten Över Musiken startade 2012, sedan en undersökning som den ideella musikföreningen Fritz’s Corner låtit göra visat att män dominerar på de ledande och kreativa positionerna inom samtliga delar av musikbranschen. Nu går verksamheten in på sitt fjärde år och med det utökas mentorskapsprogrammet till flera orter, med lokala projektledare. Breddandet av verksamheten möjliggörs med stöd från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

MI ringde upp MöM:s projektledare Elin Trogen för att få veta mer.

Malmö, Göteborg och Umeå – varför just dessa orter?

– De har utkristalliserat sig som orter där det händer mycket och där det finns mentorsunderlag. Dessutom har vi fått en hel del adeptansökningar från de här orterna och då är det bättre om vi kan erbjuda dem mentorer på lokal nivå. Allt sker ju inte i Stockholm. Så det är ett logiskt steg två. Vi vill decentralisera och göra MöM tillgängligt över hela landet.

Vilka kan bli mentorer?

– Kvinnor som arbetat relativt länge på olika typer av positioner i musikbranschen. Och eftersom musikbranschen ser olika ut på olika platser så kommer det att addera många olika profiler till mentorsgruppen. I Malmö blir det kanske fler arrangörer och ansvariga på spelställen till exempel. Skivbolagen är ju oftast lokaliserade till Stockholm.

Riktar sig seminarierna till de som siktar på toppositioner, eller de som tillsätter dem?

– Verksamheten riktar sig till dem som vill ta sig fram i musikbranschen. Men vi vill påverka dem som anställer och göra urvalet större för dem när de tillsätter tjänster.
– Nu har vi börjat titta utomlands också. Många med avdelningar i Sverige har huvudkontor i till exempel Storbritannien och USA och vi vill försöka påverka överallt. Så vi undersöker just nu vad det finns för liknande organisationer i andra länder. En sådan är brittiska NOWIE (The Network of Women in Events, red:s anm) som fokuserar på festivaler och liveproduktioner. Deras initiativtagare Zac Fox gästade  vårt seminarium på Where’s the Music nyligen.

MöM går in på sitt fjärde år nu. Har ni märkt någon förändring i attityder i branschen sedan ni började?

– Det har vi absolut. Vi märker att de här frågorna finns närvarande lite mer till vardags och att de som anställer tänker ett varv till nu. Men när det gäller fördelningen av kvinnor och män på kreativa positioner och chefspositioner i musikbranschen så har siffrorna inte förändrats så mycket under de här åren. Det är inte så att vi gått från 80-20 till 50-50, men fler och fler kommer in.
Vi fokuserar ju på vem som  blir anställd och som vad, vad det finns för förebilder och hur man kan bygga sin egen framtida karriär. Men jämställdheten ska ju genomsyra en hel organisation – hur kvinnor och män blir behandlade på arbetsplatsen. Och där kan man ta hjälp av andra.

 Går det att peka på några specifika faktorer som gör att maktpositionerna i svensk musikbransch domineras av män?

– Det är en reell struktur som finns i näringslivet i stort. Det är väldigt mycket tradition i vem som anses mest lämpad att bestämma. När det gäller musik så börjar det långt ner i åldrarna. Killarna står på scen och tjejerna i publiken. Uppfattningen om vem som får ha åsikter om musik skapas redan där och då blir det automatiskt de som sen hamnar på beslutsfattande positioner omkring det kreativa i musikvärlden.

Fotnot: MI har tidigare skrivit om MöM här bland annat http://www.musikindustrin.se/2015/04/27/nytt-ledarskapsprogram-fran-makten-over-musiken/.

Christel Valsinger
Foto: Lars Hogeus