28 april 2014

4 SNABBA Daniel Johansson/digital forskare

MI:s digitalredaktör Daniel Johansson har många järn i elden. Senast har han gjort en studie, på uppdrag av Musikförläggarna, där han tittar streamingutvecklingen i Norden. Det visar sig då att Norge sitter i förarsätet.

Hur gick studien till?

– Jag har samlat in den statistisk som släppts av respektive lands IFPI-kontor under åren 2008-2013 och helt enkelt sammanställt och jämfört de olika formaten och utvecklingen över tid. Framför allt har jag velat titta på hur streamingen utvecklats under de här åren i respektive land. I studien går jag också igenom utvecklingen för TEOSTO, STIM, KODA och TONO på det digitala området under tidsperioden.

Vilka är de mest intressanta resultaten?

– Norge skulle kunna sägas ha gått om Sverige när det gäller streamingen, i förhållande till storleken på marknaden. Totalt sett har Norge haft mer intäkter från streamingen sedan år 2008 i förhållande till antalet invånare, om än med lite, 0,3 procent. Å andra sidan är den norska repertoaren väldigt svag i landet, under första månaderna 2014 bara ca 16 procent av de totala intäkterna, vilket rent logiskt bör innebära att en stor del av pengarna reser utomlands.

– Finland ligger långt, långt efter. Bara 36 procent av de totala intäkterna kom från det digitala området under 2013. Intäkterna från CD-formatet var större i Finland än Sverige under 2013, trots att Finland har 4 miljoner färre invånare. Men så har också utvecklingen varit rejält negativ för Finland under de här åren. Över 70 procent av finländarna hade hösten 2013 aldrig betalat för musik online, vilket är anmärkningsvärt.

– I Danmark har downloadmodellen hållit sig mycket starkare än i de andra länderna. Totalt sett har Danmark dragit in nästan dubbelt så mycket på downloadmodellen under tidsperioden jämfört med Sverige, trots att Sverige är en klart större marknad. Men de senaste två åren har övergången till streaming på allvar börjat ske även i Danmark.

Norge toppar alltså per capita, varför och betyder det automatiskt att Sverige har mycket att göra framöver?

– Nja, dels har det att göra med valutan och den generella ekonomiska situationen. 99 NOK för en genomsnittlig norsk är helt enkelt inte lika mycket som 99 SEK för en genomsnittlig svensk. Så det är väl Anders Borg man får klaga hos. Men samtidigt, Norge har verkligen haft en riktigt bra utveckling, under de första månaderna av 2014 kommer hela 79 procent av de totala intäkterna till masterägare i Norge från streamingen, och bara 10 procent från fysisk media. Norge kanske rentav blir det första landet där vinylskivan går om CD-skivan intäktsmässigt, vilket jag tror kommer att hända tids nog. I så fall historiskt, att ett äldre format går om ett nyare format. Det ska bli väldigt spännande att se siffrorna i Sverige för det första halvåret 2014, med tanke på hur det såg ut under andra halvåret 2013, men en minskad tillväxt på streamingområdet. Förhoppningsvis var det bara något temporärt.

Vad tycker du personligen är DET mest spännande som händer just nu på det ”musikdigitala” fältet?

– Det är självklart övergången till streaming globalt sett. Det går knappt en dag utan att det kommer nya spännande siffror från olika delar av världen, och det är helt enkelt otroligt kul att följa den här utvecklingen. Jag har ju haft förmånen att få följa det här området professionellt ända sedan år 2000, med hela nedgången och alla juridiska processer och nya tjänster. Men nu när Sverige och Norge får vara föregångare på den globala arenan är det riktigt spännande att se hur de olika länderna går över till en musikanvändning som åtminstone jag ser som oundviklig. Det är bara synd att det går så sakta!

– Sen tycker jag det är spännande att se hur det nya formatet påverkar relationerna mellan de olika aktörerna i branschen, inte minst mellan kompositörer och förlag, och artister/musiker och musikbolag. Vi är ju fortfarande bara i början av det här nya paradigmet, och jag tror att vi kommer att få se en rätt annorlunda musikmarknad om bara fem-tio år, när informationstekniken har kommit mycket närmare oss människor. Alla som inte har Google Glass på festivalerna år 2015 kommer vara såååå nollnolltal.

Lars Nylin