Boomtown stänger

Efter 13 år och fyra EU-finansierade projektperioder säger BoomTown 30 september tack och adjö till musiken i Dalarna.

– Under våra år har vi lyssnat, reflekterat och samlat musikbranschen i Dalarna för att höra vad musiklivet har att säga och vi har en stark tro på den positiva kraft och framtidstro som Dalarnas musikliv står inför, hälsar man från ledningsgruppen under ledning av Kaj Podgorski.

– Även om BoomTown som projekt inte kommer ha möjligheten att arbeta med detta efter den 30 september är våra förhoppningar att musiklivet i Dalarna kommer att fortsätta att utvecklas och leva vidare i andra former. Exakt vad det blir får framtiden utvisa.

Samtidigt som projektet BoomTown avslutas påbörjas en ny spännande tid för musiklivet i Dalarna. Borlänge- och Falu kommun startar tillsammans projektet Musik, film och digital interaktiv produktion i Dalarna för att utveckla de kulturella och kreativa näringarna i regionen, där musiken är en stor och viktig del.

BoomTown har verkat för många talanger som fått chans att utvecklas. Med det nya projektet lämnas stafettpinnen vidare till kommunerna. Nya modeller, tankar och idéer kommer att testas, så att musiklivet även fortsättningsvis kan vara en del av Dalarnas utveckling.

Nu kommer det att tillsättas en musiknodsutvecklare som kommer att jobba med det som projektet innebär. Arbetet kommer inledningsvis inte kunna verka i samma omfattning som BoomTown gjort men inom en snar framtid ska vi kunna på bred front växla upp  projektet till en plattform värdig Dalarnas musikliv.

– Samtlig personal på BoomTown vill med dessa ord rikta ett stort tack till alla som någonsin passerat genom BoomTown och till de som vi har haft nöjet att arbeta med. Det har varit en ära och ett privilegium. Vi ser med spänning fram emot nästa era för Dalarnas musikliv.

CO

 

Annons