Nyheter 17 september 2019

Konferens vill skapa en mer inkluderande musikbransch

Hur ska svensk musikbransch bli bättre på att spegla hela landet och fånga upp nya talanger? ”Fuck Branschen” är en kunskapshöjande dag för alla som jobbar i musikindustrin och vill jobba mer inkluderande. Initiativet kommer från Universal Music Publishings vd Martin Ingeström och genomförs i samarbete med ett flertal aktörer i Botkyrka.

Mediehuset Fanzingo finns i Alby och har som mål att sprida nya röster och perspektiv i medierna. Under årens lopp har de bland annat gjort produktioner för SVT och P3. Fanzingo är en av arrangörerna bakom konferensen ”Fuck Branschen”, som arrangeras den 18 oktober i Mångkulturellt Centrum i Fittja. Övriga arrangörer är kulturförmedlingen No Bo och innovationshuset Changers Hub.

Dagen kommer att ägnas åt föreläsningar, samtal och workshops som rör frågor om demokrati och musikbransch. Syftet är att bjuda in till ett samarbete mellan branschen och musikverksamheter i landets socioekonomiskt utsatta områden, med start i Botkyrka. 

Universal Music Publishings vd Martin Ingeström har varit drivande kraft för konferensens samarbete med den etablerade musikindustrin. I januari gick han ut med en intresseförfrågan till branschkollegor för att få projektet i rullning (som MI skrev om här).

Själv har han länge velat engagera sig i frågor som rör integration och hur man bäst kan hjälpa framförallt unga att bli en del av samhället och komma bort från destruktiva miljöer.

Men det har varit svårt att hitta att forum för att kunna hjälpa till mer handgripligt än att bara stödja ekonomiskt, menar han.

– När jag fick kontakt med Ellen som driver Fanzingo i Botkyrka så pratade vi om ämnet och hon förklarade att många ungdomar i området har en stark vilja att syssla med musik men att det finns dåligt med resurser och att det är svårt att komma i kontakt med branschen ”i stan”. Jag bestämde mig då för att ta tag i frågan och fungera som en länk till musikbranschen.

Hur har responsen på projektet varit från musikbranschen? 

– Responsen har varit väldigt bra och vi har nu en lång lista med personer och företag som engagerar sig och vill ställa upp med allt från studiolokaler, mentorskap, praktikplatser, och utrustning till kontakter med producenter, låtskrivare med mera.

– Vi lyckades också på grund av branschens respons att få ett ordentligt bidrag från Arvsfonden som nu bl a används till uppbyggnad av studior och till att anordna möten med branschen.

Fokus på konferensen i oktober ligger på Botkyrka. Är tanken att sprida initiativet till fler platser i Sverige?

– Eftersom Fanzingo startade i Botkyrka och har sitt kontor där så var det naturligt att börja där. Tanken är att det sen ska spridas till fler platser både i Stockholm och i resten av Sverige.

Mer info om konferensen finns här.

Christel Valsinger