25 januari 2024

KLYS med AI-strategi

I samband med att Kulturdepartementet bjudit in representanter från olika kulturorganisationer till rundabordssamtal om AI:s påverkan, har KLYS lanserat en ny strategi som bl a innehåller ett antal ställningstaganden i frågor som rör AI. KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) är en samarbetsorganisation som företräder 14 branschorganisationer inom ord, bild/form, ton och scen/film. På musikområdet,…

Läs mer