15 april 2024

MI ANALYS: De svenska indiebolagen (del 5)

I serien analysartiklar kring den svenska musikbranschen har vi nu kommit fram till de svenska indiebolagen. De hade en god omsättningstillväxt under åren 2013–2022, men tillväxten har sett mycket olika ut inom olika delar av den ”oberoende” sektorn.  MI genomför i en serie artiklar analyser av olika områden och fenomen i den svenska musikbranschen. Här…

Läs mer
27 februari 2024

MI ANALYS: De svenska musiktech-bolagen (del 4)

I den fjärde delen av MI:s analysserie om den svenska musikbranschen undersöker vi utvecklingen för de svenska musiktech-bolagen. I ett antal artiklar undersöker MI olika delar av den svenska musikbranschen. De tidigare artiklarna i serien finns här: Del 1: De svenska musikbolagen Del 2: De svenska livebolagen Del 3: De svenska musikförlagen Vi har nu…

Läs mer
12 december 2023

MI ANALYS: De svenska musikbolagen (Del 1)

Under de tio senaste åren har musikbolagen i Sverige sett en stadig tillväxt, med streamingen som bas för de ökade intäkterna. Men hur ser det egentligen ut, vilka är de tio största musikbolagen idag? Hur ser den ekonomiska trenden ut för inspelad musik? Att den svenska musikindustrin har sett en stadig tillväxt under det senaste…

Läs mer