24 juni 2024

Musiksamtal på Almedalsveckan

För den som är på plats på Almedalsveckan i Visby finns en rad programpunkter som rör musik, inteminst kopplat till tech, AI och upphovsrätt. MI har saxat i programmet.

Almedalsveckan är en mötesplats för diskussioner som rör olika samhällsfrågor och en stor mängd aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor arrangerar egna panelsamtal och debatter. Från musikbranschen finns bl a Stim, Musikförläggarna och Spotify på plats. De sistnämnda är särskilt aktiva med en rad panelsamtal.

Här är några punkter ur programmet:

25 juni

AI-gapet och bryggan över
Arr: Spotify
Strandvägen 1, Kallis kl 12:30 – 13:00

”Hur ser vi till att överbrygga det kunskapsgap inom AI, som nu riskerar att dela upp samhället i de som kan nyttja tekniken och de som inte kan? ”

Medverkande:
Oskar Stål, Personalisering och AI, Spotify
Anna Olin Kardell, moderator.

Hur kan AI bidra till att skapa den kultur samt det näringsliv och samhälle vi vill leva i?
Arr: Spotify
Strandvägen 1,  Kallis kl 13:15- 13:45

”Hur skapar vi en värld där AI bidrar positivt och rättvist på ekonomiska, demokratiska och kreativa plan?”

Medverkande:
Oskar Stål, Personalisering och AI, Spotify
Olle Zachrison, Chef för AI och nyhetsstrategi, Sveriges Radio
Martin Svensson, Managing Director, AI Sweden
Michelle Kadir, Sverigechef, Youtube
Anna Olin Kardell, Moderator

26 juni

AI och upphovsrätt – en omöjlig kombination?
Arr: Läromedelsförfattarna
Knägränd 3, kl 12.15-13.00

”Ett förbehåll som förbjuder användning av författares texter som träningsdata för AI-system. Det var vi först i Sverige med att utfärda och det beskrevs som ett första steg mot en hållbar marknad där skapande och författare skyddas, även i en tid av generativ AI. Har det lyckats?”

Medverkande:
Alice Rosenfeldt, Jurist, Läromedelsförfattarna
Thorbjörn Öström, Advokat och konsult, KLYS
Josefine Engström, Ordförande, Svenska Tecknare
Marit Woody-Lambin, Operativ chef, Musikförläggarna
Frida Engman, Förbundsdirektör/vd, Läromedelsförfattarna

Sveriges långsiktiga framgång som kulturexportör – tar vi den för givet?
Arr: Spotify
Strandvägen 1, Kallis, kl 12.30-13

”Sverige är en av endast tre nettoexportörer av inspelad musik, men är det svenska musikundret något vi börjat ta för givet? Och hur ser det ut i den övriga kultursektorn? Hur är Sveriges status som kulturnation och hur ser förutsättningarna ut för kommande generationer att lyckas?”

Medverkande:
Johan Seidefors, Musikchef, Spotify
Parisa Liljestrand, Kulturminister
Anna Rudels, Bitr. Generaldirektör, Svenska Institutet
Jael Steinberg, Artist Strategy Director, Universal Music Group
Anna Olin Kardell, Moderator

Framtidens kreativa landskap – mångfaldens kraft
Arr: Spotify
Strandvägen 1, Kallis kl 13:15 – 13:45

”Genom att främja kreativ mångfald kan vi inte bara stödja musikskapare och kreativa yrkesverksamma, utan också stimulera ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och kulturellt utbyte.”

Medverkande:
Johan Seidefors, Musikchef, Spotify
Lawen Redar (S), Kulturpolitisk talesperson
Suzan Hourieh Lindberg, VD och medgrundare, Perspetivo
Jael Steinberg, Artist Strategy Director, Universal Music Group
Anna Olin Kardell, Moderator

Music export, copyright and tech – will Sweden lead the way as the innovation nation?
Arr: STIM, American Chamber of Commerce in Sweden
Stora Torggränd 3, innergård, kl 13:30 – 14:30.

”Swedish songwriters are an important part of the U.S. music industry and the interdependence between Sweden and the U.S. are crucial for the music industry. Innovation and tech are rapidly evolving and several matters must be resolved for Sweden to maintain its position.”

Medverkande:
Casper B Bjørner, CEO, Stim
Michelle Kadir, Head of YouTube Sweden
Christina Wainikka, Policy Expert Intellectual Property, The Confederation of Swedish Enterprise
Hampus Kivimäe, Founder & CEO, WIFE, WIFE manages and represents Nordic music artists, producers and writers globally
Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Member of Parliament (M) and The Committee on Industry and Trade
Tobias Eke Vestergren, Senior Consultant, New Republic
Peter Dahlen, Managing Director, American Chamber of Commerce in Sweden

27 juni

Klimatets förbisedda plattform – teknikens och kreativitetens roll i att lösa krisen
Arr: Spotify
Strandvägen 1, Kallis kl 12:30 – 13:00

”Vi har kunskapen, vi har lösningarna, ändå pekar de flesta klimattrender åt fel håll. För att lyckas lösa klimatkrisen i tid behövs nya angreppssätt och aktörer.”

Medverkande:
Sofia Lindelöw, Nordenchef, Norrsken
Nina Siemiatkowski, Grundare, Milkywire
Hanna Grahn, Moderator, Spotify

Investera i ungas psykiska hälsa i en digital framtid – med hjälp av ungas egna röster i centrum
Arr: Spotify
Strandvägen 1, Kallis, kl 13:15 till 14:15

”Digitala upplevelser kan främja ungas rättigheter och välbefinnande, men kan också innebära risker. För att uppfylla barns rättigheter bör digitala tjänster och plattformar aktivt stödja deras psykiska hälsa och välmående. Här behöver barn och ungas bästa och deras egna röster stå i centrum.”

Medverkande:
Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister, (M)
Michelle Kadir, Sverigechef, YouTube
Emma Ihre, Hållbarhetschef, Embracer Group
Essi Alho, Verksamhetschef, Prinsparets Stiftelse
Lilian Helgasson, Moderator, Sveriges Elevråd
Jonatan Lamy, Moderator, Sveriges Elevkårer

Hela programmet för Almedalsveckan finns här.

Christel Valsinger

Foto: Malin Ericsson/Region Gotland