18 juni 2024

Live at Heart utökar konferensdelen

Showcasefestivalen Live At Heart utökar i år med en konferensdel kallad Creative Business Music. Konferensen äger rum den 11 september och idag presenteras programmet.

Live At Heart i Örebro arrangeras i år för femtonde gången. Festivalen som äger rum den 11-14 september utökas i år med en konferensdel med namnet Creative Business Music samt Swedish Booking Agencies presents, där flera svenska bokningsbolag presenterar spelningar med artister inför specialinbjudna gäster och arrangörer. Båda programpunkterna äger rum på onsdagen.

Creative Business Music är en vidareutveckling av den konferensdel som funnits med på Live at Heart även tidigare och kommer att erbjuda panelsamtal, föreläsningar och utställare från musikbranschen och relaterande branscher på plats.

Programmer ser ut som följer:

Ensuring Fair Play
EU-parlamentets ståndpunkter om Streamingintäkter och AI-musik, presenterade av Iban Garcia (ES) – ledamot i Europaparlamentet.

The Swedish Music Business in Numbers
Daniel Johansson presenterar Musiksveriges senaste framtagna siffror från den Svenska Musikindustrin. Presentationen följs av analyser och tankar från utvalda representanter inom musikbranschen.

How to build a successful Music Company in 2024
Paneldiskussion med gäster från några av de mest inflytelserika musikbolagen från de senaste året. Vad är det som har gjort dem så framstående och framgångsrika?

Sustainability in the Live Music Industry
Joppe Pihlgren och Svensk Live, tillsammans med FKP Scorpio (Rosendal Garden Party), diskuterar stegen som måste tas för att nå en hållbar livemusikindustri.

CLIP
Niclas Molinder presenterar och berättar mer om den nya kunskapsplattformen CLIP – med uppdraget att inspirera och stärka kreatörer runt om i världen – genom ökad medvetenhet om immateriella rättigheter (IP) och relaterade processer.

Mer info på Live At Hearts hemsida.

Christel Valsinger