18 juni 2024

Keychange presenterar tio punkter för en inkluderande musikbransch

Det internationella jämställdhetsprojektet Keychange har presenterat en 10-pukts handlingsplan för en jämställd och inkluderande musikbransch. Handlingsplanen ingår i ett uppdaterat manifest som lanserades på Tallinn Music Week förra veckan och kommer att läggas fram till EU-kommissionen i Bryssel.

Keychange finansieras av EU-programmet Kreativa Europa, nationella upphovsrättssällskap och sponsorer. Svensk huvudfinansiär är Stim och den svenska partnerfestivalen är Way Out West. Finansiärer är även Kulturrådet och den svenska regeringen.

Den nyligen framlagda handlingsplanen är resultatet av fyra års samtal mellan deltagare i Keychange och riktar sig till lagstiftare, politiska beslutsfattare och alla sektorer inom musikindustrin.

De tio punkterna ska enligt Keychange ses som en konkret handlingsplan för en inkluderande, rättvis och hållbar framtid för alla i musikbranschen och är följande:

1. Skapa trygga rum: Genomför fler åtgärder och skapa resurser för att upprätthålla säkrare platser som motverkar övergrepp och sexuella trakasserier i branschen.

2. Bekämpa lönegapet: Samarbeta för att bekämpa lönegapet mellan könen.

3. Intersektionell representation: Avspegla samhället kring etnicitet, kulturell och socioekonomisk bakgrund samt normbrytande funktionalitet.

4. Utbildning inom musikindustrin: Utbilda kring jämställdhet, mångfald och representation på alla nivåer.

5. Synlighet och medvetenhet: Bekräfta och delta i samtalet om könsmångfald.

6. Gemenskap och nätverkande: Skapa och utveckla utrymmen för meningsfulla utbyten och nätverk för underrepresenterade grupper.

7. Implementera omsorgspolitik: Skapa förutsättningar för alla att arbeta i musikindustrin, exempelvis föräldrar och personer med funktionsvariationer. Skapa förutsättningar för god mental och fysisk hälsa för alla i branschen.

8. Forskning och kunskap: Bejaka underrepresenterade gruppers situation och identifiera lösningar genom forskning och kunskapsutveckling.

9. Samarbeta med CIS-män: Inkludera CIS-män i samtalen om jämställdhet och representation.

10. Språk och kommunikation: Tillse att ett intersektionellt och könsbekräftande språkbruk används i alla sammanhang.

Hela manifestet finns att läsa här.

Läs mer om Keychange här.

Christel Valsinger

Bild från presentation av Manifest 2.0 från Tallinn Music Week. Från vänster: Poundo (artist, Frankrike), Sara Parisio (Linecheck, Italien), Tullikki Bartosik (artist, Estland/Sverige), Caroline Wiesike (SACEM, Frankrike), Aysha Hussain (Keychange), Filip Hiltman (Way Out West, Sverige) Foto: Patrick Tamm