18 juni 2024

AI-undersökning i svensk kultursektor

KTH och Uppsala universitet genomför just nu en större undersökning kring AI inom de kreativa näringarna. Målet är att klargöra hur företag i sektorn uppfattar den rådande regleringen. MI pratade lite med Andreas Kotsios, en av initiativtagarna.

En grupp forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet har just dragit igång en enkätundersökning riktad mot små- och medelstora företag inom de kreativa näringarna, dvs företag som har högst 250 anställda. Bakom undersökningen står tre forskare, Andreas Kotsios och Katja de Vries vid Uppsala universitet och André Holzapfel vid KTH.

Andreas Kotsios förklarar vad syftet med undersökningen är:

– Undersökningen syftar till att ge en första inblick i huruvida personer inom de kreativa industrierna som utvecklar, använder eller vill använda AI-verktyg är medvetna om den relevanta EU-regleringen som påverkar dem samt hur de uppfattar denna reglering. Dessutom fungerar undersökningen som ett sätt att identifiera individer inom de kreativa industrierna som är intresserade av att diskutera sina tankar med oss genom intervjuer eller workshops om hur de tror att dessa regler bör utformas.

Enkätundersökningen är en del av ett större forskningsprojekt som heter Challenges and Opportunities of Data Legislation for SMEs in the Swedish Creative Industry (Data4SCI), som syftar till att förklara både fördelar och utmaningar som uppstår från datalagstiftning för små och medelstora företag inom de kreativa näringarna. Ett tiotal forskare ingår i projektet som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Kotsios förklarar mer:

– Enkäten är en del av Data4SCI-projektet (ett samarbete mellan UU och KTH). Projektet har två huvudmål: a) att klargöra hur det europeiska regelverket gällande data för maskininlärning (och AI generellt) påverkar de som arbetar inom de kreativa industrierna, särskilt frilansare och små och medelstora företag (SME), och b) att fastställa hur dessa regleringar kan formuleras och tolkas för att bättre tillgodose deras intressen.

– För att uppnå detta behöver vi input från personer inom de kreativa industrierna om hur de känner sig påverkade av detta regelverk (även informationen om att man inte är medveten alls om regelverkets existens är värdefull).

Forskarna har redan publicerat ett antal artiklar som en del av projektet, med titlar som Uncovering Challenges and Changes in Artists’ Practices as a Consequence of AI, och Ethically Aligned Stakeholder Elicitation (EASE): Case Study in Music-AI.

Slutmålet är att den kunskap man får fram genom enkätundersökningen ska leda till praktiska förslag.

– Den input vi får från både undersökningen och intervjuerna är viktig för att säkerställa att de rekommendationer vi föreslår, riktade bl a till lagstiftare, är relevanta och hjälpsamma för frilansare och små och medelstora företag i de kreativa industrierna, säger Andreas Kotsios.

Länk till enkäten: https://survey.kth.se/Data4sci_data_ml_and_SMEs

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se