14 juni 2024

Svaga effekter av DSM-direktivet, visar rapport

I en rapport framtagen på uppdrag av IAO (International Artist Organisation) framgår att artister i Europa fortfarande saknar den transparens och rättvisa ersättning som DSM-direktivet utlovat.

Rapporten är del två av Streams and dreams, som musikbranschforskaren, tillika MI-skribenten Daniel Johansson, skrivit på på uppdrag av IAO och AEPO-ARTIS, där svenska SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) ingår. Rapporten bygger på en enkät riktad till artister i Europa med syftet att undersöka  hur väl DSM-direktivet följs. Direktivet som bl a ska säkerställa transparent information och skälig ersättning från streaming, antogs i EU 2019 och har under de senaste åren börjat implementeras i medlemsländernas lagstiftning.

9500 artister har svarat på enkäten vilket sannolikt gör den till den största som genomförts, skriver SAMI i ett pressmeddelande.

Insikter från rapporten visar att

•Mer än 69% av artister och musiker anser att deras streamingintäkter är otillfredsställande
•65% har inte fått den nivå av detaljerad information och transparens som de har rätt att få enligt lag
•Endast 35 av 4 215 artister har lyckats justera sina avtalsvillkor och få ytterligare ersättning
•Endast 4% har försök omförhandla orimligt låga ersättningar, och av dem misslyckades 64%
•Möjligheten till alternativ tvistlösning som ska undvika kostsamma rättstvister och minimera konflikt mellan parterna har knappt använts, och i de fall den har använts, ansåg 60% av artisterna att den inte var hjälpsam

– Undersökningen bekräftar verkligen att det är dags att höja ribban och ta DSM-direktivet på allvar. Det är en tydlig signal till lagstiftarna att vakna upp och skapa rättvisa villkor för en hållbar musikbransch. SAMI förespråkar fortfarande en oavvislig ersättningsrätt, säger Jan Granvik, SAMI:s styrelseordförande.

En klar majoritet (88%) av de som svarat anser att streamingintäkter inte fördelas på ett rättvist sätt, och öppna svar i undersökningen visar på stor frustration inte bara när det gäller ersättning, utan även förståelse för den utsatta situationen för kreatörer överlag.

–  SAMI har länge arbetat för att belysa behovet av förändring inom detta område. Rapporten ger insikter man inte längre kan blunda för vad gäller den verklighet som artister och musiker lever i idag, och de utmaningar som alla utövande konstnärer i EU står inför, säger SAMI:s VD Stefan Lagrell.

Läs rapporten på SAMI:s hemsida.

Christel Valsinger