3 juni 2024

Ny informationsbroschyr från Musikförläggarna

Hur får man använda upphovsrättsskyddat material? Musikförläggarna har tagit fram en ny informationsbroschyr som tydliggör vad man får och inte får göra när det gäller exempelvis notkopiering.

Broschyren riktar sig till alla som på något sätt använder och kopierar upphovsrättsskyddad musik i sin dagliga verksamhet. Det inkluderar exempelvis lärare, körledare, kyrkomusiker och journalister.

Informationsbroschyren finns tillgänglig som digital pdf här.

Den fysiska upplagan kommer bland annat att delas ut gratis vid olika mässor, tillställningar och evenemang där Musikförläggarna eller något av medlemsförlagen deltar.

Christel Valsinger