20 maj 2024

Spotify stämda i USA

Den amerikanska organisationen MLC, som samlar in den mekaniska upphovsrättsliga ersättningen från streamingplattformar, stämmer Spotify för det nya bundlade abonnemanget.

Amerikanska MLC (Mechanical Licensing Collective) har stämt Spotify i USA för att inte betala korrekt ersättning till musikskapare och musikförlag. Bakgrunden är det nya abonnemang som Spotify introducerade i mars månad, där ljudböcker och musik bundlas samman i ett paketerbjudande.

Den här sortens abonnemang, som ger tillgång till flera olika former av innehåll, blir billigare än om en användare skulle betala för två olika abonnemang och det är också själva syftet med abonnemanget, att erbjuda en ”rabatt” på både musik och ljudböcker om man väljer att prenumera på allt på en gång.

Musikskapare och musikförlag får betalt på två olika sätt från streamingtjänster, dels för det som kallas det offentliga framförandet (public performance), som i USA samlas in av ASCAP, BMI och ytterligare ett par sällskap, och dels för den mekanisering som sker av musiken, t ex när man spelar upp musiken lokalt från mobilen i offline-läge.

MLC bildades specifikt för att samla in den mekaniska ersättningen till musikskapare och musikförlag, en kollektiv insamling som är relativt ny i USA på just det här området (2021). MLC är till skillnad mot andra insamlande sällskap ägda av staten, genom den amerikanska upphovsrättsmyndigheten, men genomför i praktiken samma arbete som övriga sällskap.

I Sverige är det Stim som samlar in den upphovsrättsliga ersättningen för både det offentliga framförandet och mekaniseringen på digitala plattformar. Stim tar också emot intäkter från MLC när musik från svenska musikskapare och förlag används på streamingtjänster i USA, för vidare fördelning.

Även andra aktörer i den amerikanska branschen har gått ut med hård kritik mot det nya abonnemanget och de lägre utbetalningar till musikskapare och förlag som det innebär, som t ex förlagsorganisationen NMPA och Sony Music Publishing.

Spotify har svarat att de inte har brutit mot några regler, utan att de följer det som beslutats av den s.k. Copyright Royalty Board, som regelbundet beslutar om vilka nivåer som ska gå till rättighetshavarna:

”Stämningen gäller villkor som förlag och streamingtjänster gick med på och firade för flera år sedan under Phono IV-avtalet. Paketen var en kritisk komponent i den uppgörelsen, och flera DSP:er inkluderar paket som en del av deras mix av prenumerationserbjudanden. Spotify betalade ett rekordbelopp till förlag och musikskapare 2023 och är på väg att betala ut ett ännu större belopp 2024. Vi ser fram emot en snabb lösning av denna fråga.”

I Sverige finns än så länge varken ljudboksabonnemang eller den här sortens paketerbjudande på Spotify.

Stämningen finns att läsa här (PDF)

MI kommer följa vad som händer i den här frågan framöver, eftersom även svenska musikskapare och musikförlag påverkas.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se